Inbjudan till KomBo - en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd inom funktionshinderområdet
På önskemål av Fyrbodals 14 medlemskommuner har vi köpt in två KomBo-utbildningar av DART i Göteborg. KomBo är en utbildning om kommunikation och kommunikationsstöd för dig som arbetar på boende, daglig verksamhet, kortttids eller assistans utifrån LSS.

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar har begränsningar att kommunicera, uttrycka sig och/eller förstå vad som sägs och det ställer krav på den som ska ge stöd. Målet med denna utbildningssatsning är att öka personalens kunskap och kompetens om kommunikation och därmed öka förutsättningarna för att de personer som har stöd utifrån LSS kan få sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda.
 
Om utbildningen
Utbildningen består av 8 halvdagar med 2 veckor mellan varje tema. Den åttonde träffen är en uppföljning som genomförs ca 2 månader efter tema sju.

Teman i KomBo-utbildningen
Tema 1: Kommunikation och kommunikativ miljö​
Tema 2: Kommunikationsutveckling hos vuxna ​
Tema 3: Att vara kommunikationspartner​
Tema 4: AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)​
Tema 5: Kommunikation i motiverande aktiviteter & lekfullhet ​
Tema 6: Skapa eget material för att stödja kommunikation​
Tema 7: Implementering – hur får vi det att fungera i vardagen?​
Tillfälle 8: Uppföljning

Upplägg av utbildningen
Varje utbildningstillfälle består av samtal och reflektioner utifrån dagens tema.Kursdeltagaren gör en uppgift mellan varje tema, där hen filmar sig själv i samtal/samspel med en person med kommunikativa svårigheter. Varje tema startar med att vi tittar på kursdeltagarnas filmer tillsammans och ger positiv feedback på det vi ser, att kursdeltagaren gör bra.

OBS! Kursdeltagare/chef som anmäler ansvarar för samtycke från den person de filmar. Samtycket förvaras i er egen verksamhet.

I mellanuppgiften ingår också att läsa kapitel ur en bok som heter ”KomIgång” som är skriven av Gunilla Thunberg mfl. Den kan lånas på bibliotek eller köpas här https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/bestallningar/?vgrform=1


Helen Göransson arbetar som pedagog på DART och är
den person som kommer att hålla i KomBo-utbildningen.

Hon utbildar bland annat i kommunikationsstöd samt utmanande beteende vid kommunikationssvårigheter.


Målgrupp
Utbildningen är för dig som jobbar med barn, ungdomar eller vuxna inom boende, korttidsverksamhet och/eller daglig verksamhet LSS.
Vi ser gärna att ni anmäler minst två personer från varje verksamhet.

Datum
Vi har köpt in två utbildningsomgångar av KomBo och du väljer vid anmälan om du vill gå på förmiddagar eller eftermiddagar.
Utbildningsomgången som är på förmiddagar är mellan kl. 9.00 – 12.00 och utbildningsomgången som är eftermiddagar är mellan kl. 13.00 – 16.00.
OBS! Du kan inte gå vissa tillfällen på förmiddagen och vissa på eftermiddagen, utan du håller dig till det du anmält dig till.

Utbildningsdatum 2023:
Tema1: 15 september 
Tema 2: 29 september 
Tema 3: 13 oktober 
Tema 4: 27 oktober 
Tema 5: 10 november 
Tema 6:  1 december 
Tema 7: 15 december 

Utbildningsdatum 2024:
Tema 8: 16 februari 
 
Var
Kursen är på Folkets hus i Vänersborg (lokal: Hörnrummet)
Adress: Kungsgatan 15
Vägbeskrivning: Folketshus Vänersborg
 
Antal platser
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kostnad
För personal inom någon av Fyrbodals 14 kommuner är kostnaden 4000 kronor exklusive moms per deltagare (fika ingår).

För personal från någon kommun utanför Fyrbodal är kostnaden 5 500 kronor exklusive moms per deltagare (fika ingår).
 
Ordinarie pris för kursen är 5 000 kronor, men subventioneras med 1000 kronor/deltagare för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner med medel från FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri.

Anmälan
Anmälan ska vara förankrad hos närmsta chef innan anmälan. Anmälan är bindande men inte personbunden. Sista anmälningsdag är 25 augusti.

Avanmälan eller namnbyte ska ske innan 1 augusti och anmäls då till 
carina.aasen@fyrbodal.se
 
Maxantal deltagare per utbildningsomgång är 16 personer. Anmälan sker i länkar nedan.
 
Frågor

Frågor om utbildningen:
Helen Göransson, DART
Telefon 0700824321
helen.goransson@vgregion.se
 
Övergripande frågor:
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund
Maria.klamas@fyrbodal.se

Övrigt
Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter där de jobbar med alternativ och kompletterande kommunikation, kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Du kan läsa mer om deras verksamhet här Dart - Public_www (vgregion.se)

Dart genomför nu projektet KomBo- Kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet. I projektet utvecklas en vägledarutbildning inom kommunikation och AKK. Ni som efter Kombo-utbildningen vill bli vägledare för att kunna utbilda personal i er egen verksamhet kommer att kunna göra det. Vägledarutbildningen är dock under utveckling ännu.