Utbildning  "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

 

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen  " Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"  utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB.


Utbildningens innehåll
Utbildningens innehåll inriktas mot och belyser personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Utbildningen ska ge både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter och upplägget har ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt.

Utbildningen består av fem heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner samt övnings- och gruppuppgifter för att ge utrymme för reflektion och erfarenshetsutbyte, men också för att öva på nya färdigheter. Som deltagare förväntas du delta aktivt vid utbildningstillfällena men också utföra hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Tänk på att tillfälle 1 och tillfälle 5 svårligen kan tas igen, så vet du redan från början att du missar något av dessa kurstillfällen är det bättre att du anmäler dig till en annan kursomgång. 

För att få kursintyg ska du som deltagare aktivt delta i och genomföra de kursuppgifter som ingår i kursen. Vid eventuell frånvaro ska deltagarna diskutera med kursansvarig om hur deltagaren kan komplettera för att möjliggöra intyg. 

Kursen vänder sig till:
- socialpsykiatrins boende och boendestöd
- äldreomsorgens hemtjänst
- funktionshinderverksamheternas dagliga verksamhet, boende och personlig assistans

Anmäl gärna fler från samma arbetsplats.

Kursomgångar hösten 2023 och våren 2024
En kursomgång ges hösten 2023 och en ges våren 2024. Du väljer i anmälningslänkarna nedan till vilken omgång du önskar anmäla dig. Varje utbildning består av fem träffar och sker digitalt. Länken skickas ut inför kursstart. 

De datum som gäller för kursomgång 1 hösten 2023 är:
4 september
18 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober

De datum som gäller för kursomgång 2 våren 2024 är:
29 januari
12 februari
26 februari
11 mars
25 mars

Tid:
09.00 - 16.00

Kurskostnad:
Kurskostnaden är 2000 kronor exklusive moms/deltagare för personal från några av Fyrbodals medlemskommuner. För personal från annan kommun är kostnaden 4500 kronor eklusive moms/deltagare

Ordinarie pris för kursen är 4000 kronor, men subventioneras med statliga medel från den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa. 

Plats
Digitalt

Anmälan
Anmälan sker i länkar nedan och den ska vara förankrad hos närmaste chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan eller namnbyte ska ske innan sista anmälningsdagen.

Avanmälan eller namnbyte anmäls till  carina.aasen@fyrbodal.se

All frånvaro och eventuella byten av kursdeltagare efter sista anmälningsdag och eller under pågående utbildning ska kommuniceras med kursansvarig Mats Borell, innan byte kan ske mats@borellme.se

Max antal deltagare per kursomgång är 32 personer.

Sista anmälningsdag:
Kursomgång 1: 15 augusti 2023
Kursomgång 2:   8 januari  2024

Frågor:
Mats Borell
Mail: mats@borellme.se

Övergripande frågor:
Maria Klamas
Telefon:  0733-358508
Mail: maria.klamas@fyrbodal.se