Utbildning "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. 

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen inriktas mot och belyser personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Utbildningen ska ge både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter och upplägget har ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt.
 
Utbildningen består av fem heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner samt övnings- och gruppuppgifter för att ge utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte, men också för att öva på nya färdigheter. Som deltagare förväntas du delta aktivt vid utbildningstillfällena men också utföra hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Tänk på att tillfälle 1 och tillfälle 5 svårligen kan tas igen, så vet du redan från början att du missar något av dessa kurstillfällen är det bättre du anmäler dig till en annan kursomgång.

För att få kursintyg ska du som deltagare:
- aktivt delta i och genomföra de kursuppgifter som ingår i kursen. Vid ev. frånvaro ska deltagarna diskutera med kursansvarig om hur deltagaren kan komplettera för att möjliggöra intyg.
 
För vem:
Kursen vänder sig till:
- socialpsykiatrins boende och boendestöd
- äldreomsorgens hemtjänst
- funktionshinderverksamheternas dagliga verksamhet, boende och personlig assistans.
Anmäl gärna flera från samma arbetsplats. 

Kursomgångar hösten 2022 och våren 2023:
En kursomgång ges hösten 2022 och en ges våren 2023. Du väljer i anmälningslänkar nedan till vilken omgång du önskar anmäla dig. Varje utbildning består av fem träffar, och sker digitalt. Länk skickas ut inför kursstart.
 
Kursomgång 1
De datum som gäller för kursomgång 1 hösten 2022 är:
  • 5 september
  • 19 september
  • 3 oktober
  • 17 oktober
  • 31 oktober
 
Kursomgång 2
De datum som gäller för kursomgång 2 våren 2023 är:
  • 23 januari
  • 6 februari
  • 20 februari
  • 6 mars
  • 20 mars
Tid:
Kl. 09.00 - 16.00.

Kurskostnad:
Kurskostnad 2 000 kronor exkl moms/deltagare för personal från någon av Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet. För personal från annan kommun är kostnaden 4 500 kronor exkl. moms/deltagare.
 
Ordinarie pris för kursen är 4 000 kronor, men subventioneras med 2 000 kronor för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner samt för Lilla Edet med statliga medel från den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa.
 
Anmälan:
Anmälan ska vara förankrad hos närmsta chef innan anmälan. Anmälan är bindande men inte personbunden.
Avanmälan eller namnbyte ska ske innan sista anmälningsdag 15/8 respektive 2/1 och anmäls då till ann-christine.lang@fyrbodal.se.
All frånvaro och eventuella byten av kursdeltagare efter sista anmälningsdag och/eller under pågående utbildning ska kommuniceras med kursansvarig Mats Borell innan byte kan ske, mats@borellme.se

Max antal deltagare per kursomgång är 32 personer. 

Anmälan sker i länkar nedan.

Sista anmälningsdag:
För kursomgång 1: 15 augusti
För kursomgång 2: 2 januari

Frågor:
Frågor om kursen:
Mats Borell
mats@borellme.se
 
Övergripande frågor:
Maria Klamas
Maria.klamas@fyrbodal.se