Nyhetsbrev från Region Skånes kulturförvaltning

Region Skånes kulturförvaltning
Nyhetsbrev #1  Januari 2024
Läs på webben

Hej!

Nu är 2024 i gång och på Kulturförvaltningen ser vi fram emot ett händelserikt år. Mot slutet av februari går förslaget till Regional kulturplan för Skåne 2025–2028 ut i remissversion. Den är en aktualisering av den nu gällande kulturplanen för perioden 2021–2024. Det är avgörande för att den ska fungera som en gemensam färdplan att vi får respons och inspel från alla er som samverkar i genomförandet för att uppnå planens målsättning: att hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor. Vi välkomnar din respons och ser fram emot ett stort engagemang.

Vi ses i kulturvimlet,

Anna Lyrevik

Region Skånes kulturbudget 2024

Region Skånes kulturnämnd tog den 11 januari ett första beslut om verksamhetsplan och budget för 2024. Beslutet omfattar bland annat vilka verksamheter som kommer att få verksamhetsstöd från Region Skåne. Bland de cirka 100 verksamheterna som får regionalt verksamhetsstöd finns en ny; Kulturföreningen Iver, som är verksam inom flera konstområden (främst dans och musik men även bild och form) med hela Skåne som upptagningsområde och med huvudsaklig målgrupp unga/unga vuxna.

Kulturnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget i två steg. Vi årets första nämndsmöte fördelade kulturnämnden regionbidraget från regionfullmäktige på 357,4 miljoner kronor. Statens kulturråd har nyligen beslutat om fördelningen av statliga medel inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Region Skåne får totalt 240 816 000 kronor, en uppräkning med 0,9% eller 2 149 000 kronor. Kulturnämnden beslutar om fördelning av statligt verksamhetsstöd och fastställer verksamhetsplan och budget för 2024 den 15 februari.
 

Emelie Ive blir ny enhetschef på Kulturförvaltningen. 

Emelie Ive blir ny enhetschef för kultur och samhälle

Nu är det klart. Emelie Ive börjar som ny enhetschef för kultur och samhälle på Region Skånes kulturförvaltning den 1 april. Emelie jobbar idag som chef för enheten Dokumentation och yttrandefrihet på kulturförvaltningen i Malmö och har flera års erfarenhet av ledarskap, demokratiutveckling och tvärsektoriella samarbeten.

Lumo Company var med på den första upplagan av Southern Sweden Cirkus Festival. Våren 2023 fick Cirkus Syd utvecklingsstöd för att planera och utveckla festivalen. Foto: Claudia Svensson

Sök projektstöd

Årets första utlysning av produktions- och utvecklingsstöd är nu öppen. Vi välkomnar ansökningar från professionella aktörer inom hela kulturområdet som vill bidra till utvecklingen av ett skånskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Sista ansökningsdag är den 6 februari klockan 12.00.

Andra projektstöd
Inom regional biblioteksutveckling finns tre stöd att söka; experimentspåret, lärandespåret och projektspåret. Utlysningen är öppen och stöden kan sökas löpande under året fram till den 15 november.

Även stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet kan sökas löpande under året fram till den 15 november.

En kommande utlysning är startstöd till hållbar platsutveckling med kultur som öppnar den 15 februari för kommuner som vill utforska hur konst och kultur kan ta plats i det offentliga rummet och spela roll för invånare och besökare.

På vår webbplats (utveckling.skane.se) hittar du alltid information om kulturstöd, aktuella projektstöd och kriterierna för dessa.

Jenny Tingvall Kornmacher är utvecklare kulturella och kreativa branscher samt internationella relationer på Kulturförvaltningen och ansvarig för ansökan till ESF. Foto: Kulturförvaltningen

5,2 miljoner till kompetensutveckling för kultursektorn

Region Skåne har beviljats stöd från ESF för att stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn i Skåne. Stödet är 5,2 miljoner kronor och projektet ska pågå i tre år med start från den 1 januari.

– Digitaliseringen ger oss verktyg som kan förändra både den konstnärliga skapandeprocessen och det kreativa entreprenörskapet, säger Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa branscher samt internationella relationer.

Caroline Karlsson och Oskar Svensson från Helsingborgs bibliotek är initiativtagare till Logopedväskan. Foto: Kulturförvaltningen

Logopedväskan – barn med språkstörning får hjälp snabbare

Språkfrämjande insatser i samverkan hjälper barn med språkstörning snabbare. Projektet Logopedväskan är i gång i Helsingborg och är ett samarbete mellan Helsingborgs Stadsbibliotek, Logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett och Helsingborgs BVC.

Region Skånes kulturchef Anna Lyrevik deltar i seminariet Biblioteken som tankesmedjor och Visit Skåne arrangerar seminarier om kulturens roll i ett internationellt perspektiv.

Region Skåne deltar på Folk och kultur

Den 7–10 februari är det dags för Folk och kultur i Eskilstuna. Region Skåne är representerade i programmet och Visit Skåne arrangerar dessutom två samtal om kulturturismens betydelse för Sverigebilden samt vad som krävs för att den svenska kulturen ska nå ut internationellt.

Onsdag 7 februari, 13.30
Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare KKB deltar i panelsamtalet Hållbar urban utveckling genom konst och kultur – Ett regionalt perspektiv från Skåne som arrangeras av Trans Europe Halles
Samtalet utforskar kulturens roll i utvecklingen av Skåne och hur kulturaktörer aktivt bidrar till en mer hållbar utveckling.

Torsdag 8 februari, 9.00
Anna Lyrevik, kulturchef Region Skåne deltar i seminariet Biblioteken som tankesmedjor, demokratiuppdraget i vår samtid. Med projektet Biblioteken som tankesmedjor som fond bjuder Regionsamverkan Sydsverige in till en djupdykning i hur tio folkbibliotek från olika delar av södra Sverige har tacklat specifika demokratiska utmaningar genom innovativ metodutveckling och lokalt engagemang.

Torsdag 8 februari, 16.15
Visit Skåne arrangerar ett panelsamtal under rubriken Är det kulturen som ska rädda den sargade Sverigebilden? Medverkande är flera namnkunniga experter och beslutsfattare inom kultursektorn. Visit Skånes vd Max Granström inleder samtalet från scenen.

Fredag 9 februari, 9.30
Max Granström, vd på Visit Skåne leder seminariet Kraften i kulturturismen! Vad krävs för att den svenska kulturen ska nå ut internationellt? Medverkande är Milena Høgsberg, chef för Wanås Konst och Susanne Rydén, vd Musik i Syd och ordförande i Birgit Nilsson-stiftelsen.
 

Maria Lindblom är ny utvecklare teater och kulturella och kreativa branscher sedan i december. Foto: Kulturförvaltningen

Maria ny utvecklare teater och KKB

Maria Lindblom är sedan i december ny utvecklare teater och kulturella och kreativa branscher (KKB). Maria ersätter Rosi Gerlach som gick i pension strax innan jul.

I slutet av augusti förra året började Maria på Kulturförvaltningen som vikarierande utvecklare dans och cirkus. Idag delar Maria sin tjänst som utvecklare för alla tre scenkonstområdena. När Olivia Flygare Hultman är tillbaka från sin föräldraledighet kommer Maria börja jobba med KKB som också är ett område hon har mångårig erfarenhet av sedan tidigare.

- Det pågår och utvecklas mycket inspirerande och viktigt inom teaterområdet i Skåne, vi har många och starka fria grupper och mer etablerade verksamheter och institutioner. Det här kommer vara en vår där jag ska fokusera på möjligheten att fördjupat förstå och ta del av de ambitioner som finns i verksamheterna. Jag ser fram emot att lära känna personerna bakom och så klart se så mycket scenkonst och föreställningar jag bara kan, säger Maria.

MARS
20

Stora utvecklingsdagen 2024 - Länge leve läsglädjen!

Läsning är en superkraft och ett universalverktyg i vårt möte med många av samhällets utmaningar. Dessutom kan den vara en källa till stor glädje. Välkommen till en dag om kraften och glädjen i läsning och läsfrämjande i samverkan!

MARS
20

Öppet samråd nationella minoriteter

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne hälsar alla som identifierar sig som tillhörande någon av Sveriges fem nationella minoriteter välkomna på öppet samråd den 20 mars.

Kalendarium

 
Region Skånes kulturförvaltningen anordnar – oftast i samarbete med verksamheter inom bland andra konst- och kulturområdet och akademin – regelbundna aktiviteter och utbildningar. I kalendariet på vår webbplats hittar du alla aktuella event.
Hitta Ring Kontakta
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera digPå skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.