Växer företagen genom utbildning?
Tillsammans med Entreprenörskapsforum bjöd Företagsakademin in till en workshop i december för att lyfta frågan om behovet av kompetensutveckling hos mikroföretag och vilken roll den har för företagets utveckling.

Lokalen fylldes av engagerade entreprenörer och många intressant frågeställningar kom fram i samband med redovisning av forskningsresultat samt presentation från två företagare som sett utbildningens roll för tillväxt i företaget.  


AdProfit har specialiserat sig på digital kommunikation mot beslutsfattare i näringslivet, och VD Louise Ericsson berättar om utbildning som medel för företagets tillväxt.

- Tack vare Företagsakademin2 har vi kunnat erbjuda nyanställda kvalitativa utbildningar. Det skapar lojalitet, och fungerat som dragplåster i samband med att vi expanderat med 100% i personalstyrka på tre år, berättar Louise.

Personalen som gått en utbildning har därefter fått hålla ett internt seminarium för att sprida kunskapen inom företaget.  


Stina Blomqvist är operativ chef på prisbelönta kommuniktionsbyrån S&B. Att utbildning har betydelse för såväl individens som företagets utveckling är hon säker på, och det är sannolikt en bidragande faktor till att företaget vuxit från 9 till 20 anställda på två år.

- Vi satsar på personalens utveckling, där utbildning är en viktig komponent. Vi tittar på personens roll i dag och framtida utveckling inom företaget, och anpassar utbildningsinsatserna utifrån det, berättar Stina.
Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.