Kurs i Oslo
September 2017
26
PÅMELDING
Lingit arrangerer kurs i bruk av Lingdys og Lingright.

Kurset er tilpasset:
  • Lærere og spesialpedagoger
  • Ansatte ved PP-tjenester og hjelpemiddelsentraler
  • Foresatte og andre i nettverket rundt elever med lese- og skriveutfordringer
Kursene gir grundige innføringer i hvordan programmene kan utnyttes i skolehverdagen. Det blir også lagt vekt på hvordan de kan innstilles for den enkelte brukers behov.

Kurset vil være todelt, med fokus på tilrettelegging i skolehverdagen i første del, og praktisk bruk av programvaren i andre del.

NB! Begrenset plass: Alle kursene er begrenset til maks 20 deltakere.
Påmeldingsfrist for kursene i
Oslo er 20. september.

Pris: 
1 kurs: 1500,-
2 kurs: 2500,-

Priser er inkludert mva.
Kurs i Lingdys og Lingright
12:00 - 14:30
Foreldrekurs i Lingdys og Lingright
15:00 - 17:00
Kurssted

BS Undervisning

Alf Bjerkes Vei 20

Google Maps