Tidaholm - Översiktsplan 2030

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Tidaholms kommun!

Översiktsplanen är viktig för hur framtidens Tidaholm kommer att se ut och nu kan du vara med och påverka! Vi vill veta vad du tycker är bra med Tidaholm idag och vad som kan utvecklas och bli bättre. Genom att svara på dessa enkäter kan du tala om vad du tycker.


Enkäterna är indelade i fyra fokusområden: 
  • Fokusområde 1: Boende
  • Fokusområde 2: Arbete och resor
  • Fokusområde 3: Mötesplatser
  • Fokusområde 4: Tidaholms identitet och vision
     
Efter att du har besvarat en enkät önskar vi att du även besvarar resterande enkäter för att vi skall kunna få in så mycket information som möjligt! 

För att komma in på enkäterna, klicka på bilderna nedan. Varje bild represenerar en enkät. 

Med din hjälp så kommer vi att kunna bli en bättre kommun! 

Vi tackar hjärtligt för deltagandet och önskar dig en fortsatt trevlig och bra dag! 

Med vänliga hälsningar
Tidaholms Kommun


 
 
Enkäterna