Tidaholm - Översiktsplan 2030

Tidaholm kommer i arbetet att utforma den nya översiktsplanen genomföra ett omfattande dialogarbete i fyra steg. Fyra enkäter som finns i denna portal kommer att hjälpa oss att bli bättre i framtiden samt hjälpa oss att rikta våra insatser på rätt håll.

Dessa enkäter omfattar fyra olika teman som är: 
  • Tema 1 - Boende
  • Tema 2 - Arbete och resor
  • Tema 3 - Mötesplatser 
  • Tema 4 - Tidaholms värden och identitet
Efter att du har besvarat en enkät önskar vi att du även besvarar resterande enkäter för att vi skall kunna få in så mycket information som möjligt! 

För att komma in på enkäterna, klicka på bilderna nedan. Varje bild represenerar en enkät. 

Med din hjälp så kommer vi att kunna bli en bättre kommun! 

Vi tackar hjärtligt för deltagandet och önskar dig en fortsatt trevlig och bra dag! 

Med vänliga hälsningar
Tidaholms Kommun


 
 
Enkäterna