HAR DIN SKOLE NORGES BESTE VAKTMESTER?

Vi vet at mange vaktmestere har en utfordring med slitte lokaler, lave vedlikeholdsbudsjetter og høyt arbeidspress. Likevel står de på og gjør sitt ytterste for at barn og ungdom skal ha en god skolehverdag, eller «a great day at work» som vi vil si.

Vi ønsker å engasjere lokalsamfunnet, foreldre og barn ved å gi dem mulighet til å stemme fram «sin skolevaktmester» til en finale hvor det til slutt er en vinner. Vaktmesteren skal kunne stå for våre verdier; troverdig, kreativ og forpliktende, samt være en rollemodell.

Vinneren kan bruke utstyr fra Cramo til en verdi av kr. 25.000,- og i tillegg kjøpe inn materialer for tilsvarende beløp. Totalt kr. 50.000,- øremerket skolen hvor vinneren er ansatt.

Blant 107 nomineringer valgte juryen ut 3 finalister som ble stemt på. Vi kan nå presentere vinneren av tittelen "Norges beste vaktmester". 


 
 
 
 
 
 
HAN ER NORGES BESTE VAKTMESTER!

 
 
 
 
Frank Robert Solvang, Kjølberg skole

Frank fikk totalt 39,2% av stemmene. VI GRATULERER!

Hentet fra nomineringen:
-Han er alltid blid, hjelpsom og ser kreative løsninger på utfordringene som dukker opp.   Han er inkluderende i fellesskapet på skolen og slår av en prat med alle. Noe av det han setter størst pris på, er kontakten han får med elevene på skolen. Å ha en vaktmester som aldri sier nei, gjør ofte mye mer enn bare arbeidsinstruksene og er glad i barn - ja bedre vaktmester på en skole kan du ikke ha. 

Frank har vært tilknyttet Kjølberg skole i totalt 20 år, og er veldig klar på hvordan han vil bruke premien:
- Premien skal brukes på elevene, og ikke bare brukes til å pusse opp skolen. Kanskje det blir noen nye lekeapparater, noe som elevene blir glade for iallefall. Gjennom elevrådet skal elevene selv få være med på å bestemme.


 
 
NOMINERING

3. - 31. oktober
Har din lokale skole en vaktmester utover det vanlige? Nominer da din vaktmester til "Norges beste vaktmester" og mulighet til å vinne en premie med en totalverdi til kr. 50.000,- til skolen. 


FINALISTER

1.november
Juryen velger ut 3 finalister blandt de bidrag som er innsendt.

 


STEMMING

7. - 27. november
Stem fram din vaktmester som vinner av "Norges beste vaktmester". 
 


VINNER

5. desember
Vi publiserer vinneren av konkurransen "Norges beste vaktmester" basert på dine stemmer.


 
 
REGLER

Den nominerte skal være ansatt som vaktmester på en barne- og/eller ungdomsskole i Norge.  Den du nominerer må ha gitt sin godkjennelse til å bli nominert. Ved å delta i konkurransen godkjenner den nominerte at bilder kan publiseres på Cramos digitale kanaler. Du som vaktmester kan ikke nominere deg selv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.