Fagseminar Kirkenes 26. april
Fagseminar Alta 27. april 
Fagseminar Bodø 28. april

Kirkenes: Kongens gate 1, 9900 Kirkenes
Alta: Løkkeveien 61, 9509 Alta
Bodø: Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8006 Bodø

Ved å arrangere fagseminar ønsker vi i Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

Vi ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

Det første fagseminaret ble arrangert i Førde våren 2014. Etter det har vi hatt fagseminar for Trøndelagsfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Troms, Hordaland, Sunnmøre og Buskerud. De fleste seminarene har vært fulltegnet, så det er lurt å melde seg på i god tid. 


Det er gratis å delta på våre fagseminar. Alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på.

Påmelding

Kirkenes 26. april

Påmelding Kirkenes

Alta 27. april

Påmelding Alta

Program

Kirkenes 26. april
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen

  09:15 - 10:15 - Anne Marit Valle: 
  Lese- og skrivevansker; forebygging, identifisering og oppfølging av elever i skolehverdagen

  I foredraget vektlegges språkutvikling, lesing og skriving og hvor i disse prosessene det er vanlig at elevenes utvikling stopper opp. I tillegg fokuseres det på hva lærere kan gjøre for å forebygge og avhjelpe vansker. Hvilke tiltak som blir satt inn for å forebygge og avhjelpe lese- og skrivevansker og hvordan læreren forholder seg til elever med vansker, virker inn på deres faglige utvikling og opplevelse av skolehverdagen. I arbeidet med å forebygge vansker og tilpasse opplæringen for elever med lese- og skrivevansker kan lærerens kompetanse innenfor dette feltet være helt avgjørende for elevenes videre utvikling.

 • 10:30 - 11:10 - Åsne Midtbø Aas: 
  Hvordan er det å ha dysleksi?

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen. 

 • 11:00 – 11:30 - Sverre Andreas Holbye: 
  Hvordan lykkes med hjelpemidler? 

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen. Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler.  

 • 12:00 - 12:45 - Lunsj

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.

 • 12:45 - 13:30 -  Torbjørn Nordgård: 
  Stavekontroll, ordprediksjon og talesyntese for dyslektikere

  Vi går inn på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk.

 • 13:45 - 15:00 - Åsne Midtbø Aas: 
  Dysleksivennlig skole   

  Hvilke systemer må være på plass for at elever med dysleksi får en god opplæring. Denne sesjonen er rettet mot skoleledere så vel som lærere.

Alta 27. april
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen

  09:15 – 10:10 - Anne Marit Valle: 
  Lese- og skrivevansker; forebygging, identifisering og oppfølging av elever i skolehverdagen

  I foredraget vektlegges språkutvikling, lesing og skriving og hvor i disse prosessene det er vanlig at elevenes utvikling stopper opp. I tillegg fokuseres det på hva lærere kan gjøre for å forebygge og avhjelpe vansker. Hvilke tiltak som blir satt inn for å forebygge og avhjelpe lese- og skrivevansker og hvordan læreren forholder seg til elever med vansker, virker inn på deres faglige utvikling og opplevelse av skolehverdagen. I arbeidet med å forebygge vansker og tilpasse opplæringen for elever med lese- og skrivevansker kan lærerens kompetanse innenfor dette feltet være helt avgjørende for elevenes videre utvikling.

 • 10:15 – 10:50 -   Åsne Midtbø Aas: 
  Hvordan er det å ha dysleksi?

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen.

 • 11:00 - 11:30  - Sverre Andreas Holbye: 
  Hvordan lykkes med hjelpemidler? 

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen. Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler.

 • 11:30 - 12:00 - Lunsj

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.

 • 12:00 - 12:35 - Torbjørn Nordgård: 
  Stavekontroll, ordprediksjon og talesyntese for dyslektikere

  Vi går inn på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk.

 • 12:40 – 13:45 - Åsne Midtbø Aas: 
  Dysleksivennlig skole   

  Hvilke systemer må være på plass for at elever med dysleksi får en god opplæring. Denne sesjonen er rettet mot skoleledere så vel som lærere.

Bodø 28. april
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen

  09:15 - 10:15 - Anne Marit Valle: 
  Lese- og skrivevansker; forebygging, identifisering og oppfølging av elever i skolehverdagen

  I foredraget vektlegges språkutvikling, lesing og skriving og hvor i disse prosessene det er vanlig at elevenes utvikling stopper opp. I tillegg fokuseres det på hva lærere kan gjøre for å forebygge og avhjelpe vansker. Hvilke tiltak som blir satt inn for å forebygge og avhjelpe lese- og skrivevansker og hvordan læreren forholder seg til elever med vansker, virker inn på deres faglige utvikling og opplevelse av skolehverdagen. I arbeidet med å forebygge vansker og tilpasse opplæringen for elever med lese- og skrivevansker kan lærerens kompetanse innenfor dette feltet være helt avgjørende for elevenes videre utvikling.

 • 10:30 - 11:10 - Åsne Midtbø Aas: 
  Hvordan er det å ha dysleksi?

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen.

 • 11:20 - 12:00 - Sverre Andreas Holbye: 
  Hvordan lykkes med hjelpemidler? 

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen. Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler.

 • 12:00 - 12:45 - Lunsj

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.

 • 12:45 - 13:30 - Torbjørn Nordgård: 
  Stavekontroll, ordprediksjon og talesyntese for dyslektikere

  Vi går inn på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk.

 • 13:45 - 15:00 - Åsne Midtbø Aas: 
  Dysleksivennlig skole   

  Hvilke systemer må være på plass for at elever med dysleksi får en god opplæring. Denne sesjonen er rettet mot skoleledere så vel som lærere.

Foredragsholdere

Med oss på laget har vi gode eksterne foredragsholdere som hjelper oss til å sette bruk av hjelpemidler inn i en større og mer helhetlig sammenheng. 

Vi er blant annet veldig glad for å ha med Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge, som bidragsyter på de fleste seminarene våre.