Fagseminar Oslo 14. april

Normisjon Storsalen
Inngang i Sven Bruns gate

Ved å arrangere fagseminar ønsker vi i Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

Vi ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

Det første fagseminaret ble arrangert i Førde våren 2014. Etter det har vi hatt fagseminar for Trøndelagsfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Troms, Hordaland, Sunnmøre og Buskerud. De fleste seminarene har vært fulltegnet, så det er lurt å melde seg på i god tid. 


Det er gratis å delta på våre fagseminar. Alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på.

Program

Oslo
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen

  09.15 - 11:00 - Håvard Tjora: Blanke ark og profesjonaliteten.

  Om blant annet profesjonskravene som ligger til læreryrket, og viktigheten av en klar profesjonstanke. Tanker rundt metoder og måter å tenke på i møte med elever som sliter.

 • 11:15 - 12:00 - Åsne Midtbø Aas: Hvordan er det å ha dysleksi?  

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen.

 • 12:00-12:45 - Lunsj  

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.  

 • 12:45 - 13:45 - Sverre Andreas Holbye og Torbjørn Nordgård: Hvordan lykkes med hjelpemidler? 
   

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen.
  Vi ser på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi går inn på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk. Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler. 

 • 14:00 - 14:45 - Wibecke Sem-Jacobsen: “STL+” - Skrive seg til lesing med lydstøtte  

  STL+ (skrive seg til lesing med lydstøtte) er en arbeidsform og et tankesett hvor alle elever kan få utfordringer og arbeide på sitt nivå og i sitt tempo, i hele utdanningsløpet. I den første lese- og skriveprosessen bruker man en programvare som kan lydere og lese opp, sånn at elevene til enhver tid kan høre hva de skriver. Arbeidsformen handler om å jobbe mye med modellering og metasamtaler både av egen, andres og klassens tekst. Denne arbeidsformen er god for alle, og erfaring viser at elever som har eller er disponerte for dysleksi utvikler en mye svakere grad og knekker lesekoden raskt.

 • 14:50 - 15:30 - Åsne Midtbø Aas: Dysleksivennlig skole

  Hvilke systemer må være på plass for at elever med dysleksi får en god opplæring. Denne sesjonen er rettet mot skoleledere så vel som lærere.

Foredragsholdere

Med oss på laget har vi dyktige eksterne foredragsholdere som hjelper oss med å sette bruk av hjelpemidler inn i en større og mer helhetlig sammenheng. 

Lingit fagseminar i Oslo

Normisjon Storsalen

Normisjon Storsalen

 • Besøk oss
  Staffeldts gate 4, 0166 Oslo
 • Ring oss
  73 60 59 22
 • Send e-post
  kurs@lingit.no

Veibeskrivelse

Veibeskrivelse

Skriv inn Fra under Veibeskrivelse og klikk på Få veibeskrivelse.