Fagseminar Bergen 17. mars

Scandic Ørnen
Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Ved å arrangere fagseminar ønsker vi i Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

Vi ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

Det første fagseminaret ble arrangert i Førde våren 2014. Etter det har vi hatt fagseminar for Trøndelagsfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Troms, Hordaland, Sunnmøre og Buskerud. De fleste seminarene har vært fulltegnet, så det er lurt å melde seg på i god tid. 


Det er gratis å delta på våre fagseminar. Alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på.

Program

Bergen - Scandic Ørnen
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen
 • 09.15 - 11.00 - Håvard Tjora:  Blanke ark og profesjonaliteten

  Om blant annet profesjonskravene som ligger til læreryrket, og viktigheten av en klar profesjonstanke. Tanker rundt metoder og måter å tenke på i møte med elever som sliter.

 • 11:15-12:00 - Åsne Midtbø Aas: Hvordan er det å ha dysleksi?

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen.

 • 12:00-12:45 - Lunsj

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.

 • 12:45-13:45 - Ingjerd Høien-Tengesdal: Hva er dysleksi – egentlig?

  De fleste vet at dysleksi er lesevansker og at vanskene byr på til dels store utfordringer for de som rammes. Men hva er dysleksi, egentlig? Og hvorfor er det så store forskjeller fra en person til en annen? I dette foredraget vil vi se på dysleksiens biologi og hjernens funksjon hos personer med dysleksi. Vi vil også se på kjennetegn og karakteristiske følgevansker.

 • 14:00 - 15:15 - Sverre Andreas Holbye og Torbjørn Nordgård: Hvordan lykkes med hjelpemidler? 
   

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen.
  Vi ser på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk.
  Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler.  
   

Foredragsholdere

Med oss på laget har vi dyktige eksterne foredragsholdere som hjelper oss med å sette bruk av hjelpemidler inn i en større og mer helhetlig sammenheng. 

Lingit fagseminar i Bergen

Scandic Ørnen, Bergen

Scandic Ørnen, Bergen

 • Besøk oss
  Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen
 • Ring oss
  73 60 59 22
 • Send e-post
  kurs@lingit.no

Veibeskrivelse

Veibeskrivelse

Skriv inn Fra under Veibeskrivelse og klikk på Få veibeskrivelse.