Fagseminar Trondheim 16. mars

Steinkjer: AVLYST
Trondheim: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127.

Ved å arrangere fagseminar ønsker vi i Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

Vi ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

Det første fagseminaret ble arrangert i Førde våren 2014. Etter det har vi hatt fagseminar for Trøndelagsfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Troms, Hordaland, Sunnmøre og Buskerud. De fleste seminarene har vært fulltegnet, så det er lurt å melde seg på i god tid. 


Det er gratis å delta på våre fagseminar. Alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på.

Program

Steinkjer 15. mars - AVLYST
 • Fagseminaret i Steinkjer er dessverre avlyst, men vi ønsker alle velkommen til Trondheim 16. mars!
Trondheim 16. mars - Scandic Lerkendal, Klæbuvegen 127
 • 09:00 - 09:15 - Lingit: Velkommen

  09:15 - 11:00 - Håvard Tjora: Blanke ark og profesjonaliteten

  Om blant annet profesjonskravene som ligger til læreryrket, og viktigheten av en klar profesjonstanke. Tanker rundt metoder og måter å tenke på i møte med elever som sliter.

 • 11:15 - 12:00 - Åsne Midtbø Aas: Hvordan er det å ha dysleksi?

  I alt arbeid med å tilpasse undervisning til elever, er det en fordel å vite HVA som er vanskelig, og ikke minst hvordan en kan nå disse elevene. Denne formiddagen starter vi på bunn. Vi går gjennom hva dysleksi er, hva slags følgevansker er vanlige, og ikke minst hva slags konsekvenser det har for undervisningen. ​

 • 12:00 - 12:45 - Lunsj

  Vi har gleden av å by på en enkel lunsj.

 • 12:45 - 13:45 - Sverre Andreas Holbye og Torbjørn Nordgård: Hvordan lykkes med hjelpemidler?  

  I dette foredraget går vi inn på hvordan man bør bruke språklige hjelpemidler, basert på mer enn 10 års erfaringer med slike hjelpemidler og konkrete eksempler fra skolehverdagen.

  Vi går inn på hva som kjennetegner gode språkteknologiske løsninger for dyslektikere og hvordan de bør brukes. Vi vil også diskutere utfordringer og løsninger for norske dyslektikere som skal lese og skrive fremmedspråk, f.eks. engelsk, tysk, spansk og fransk. 

  Vi kommer også inn på lovverket og hvordan man kan utforme søknader om hjelpemidler.

 • 14:00 - 15:00 - Liv Gjertrud Koløen: Tidleg innsats i skulen

  I nyare forsking kjem det fram at tidleg innsats kan redusere og til og med forhindre lese- og skrivevanskar. I tillegg viser det seg at jo tidlegare ein kjem i gang med tiltak, dess større er sjansen for at det har ein vedvarande effekt. I dette foredraget ser vi nærmare på kva faktorar som er viktig for å lukkast med tidleg innsats, korleis kan vi oppdage desse elevane, og kva kan vi gjera for å hjelpe desse elevane.  

Foredragsholdere

Med oss på laget har vi gode eksterne foredragsholdere som hjelper oss til å sette bruk av hjelpemidler inn i en større og mer helhetlig sammenheng. 

Vi er blant annet veldig glad for å ha med Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge, som bidragsyter på de fleste seminarene våre.