Fokusområde - Utvecklande skola
Elever som lyckas, känner sig trygga och trivs.
Jag går i en skola där alla blir uppmärksammade och känner sig välkomna. Det är en skola som ger mig möjligheten att lyckas utifrån mina egna förutsättningar, en skola med lustfyllt lärande. Här utmanas jag och möts med höga förväntningar.
När jag går vidare mot framtida utmaningar gör jag det med en positiv självbild och goda möjligheter till vidare studier och arbete.
Ständig utveckling och omsorg om skolan:

För oss är det självklart att arbeta för att ha en utvecklande skola. Lärande miljö där vi ständigt arbetar med att se över vår verksamhet. Alla elever ska ges möjligheter att nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Det styr varje pedagog i mötet med varje elev.  
En skola där alla elever ska lyckas En öppen skola som bidrar till mångfald och ett öppet samhälle En skola där alla känner sig trygga och trivs Nära samarbete
 • där eleverna får stöd av kunnig och engagerad personal
 • i en kreativ miljö som leder till utveckling, trivsel och där allas förmågor tas till vara
 • där eleverna lämnar skolan med goda kunskaper och framtidstro
 • där eleverna vet vad som förväntas av dem
 • med ett aktivt arbete för jämställdhet och jämlikhet
 • som inkluderar och där alla kan vara sig själva
 • som arbetar för att vara tillgänglig.
 • där eleverna är delaktiga och har inflytande
 • som är fri från kränkningar och mobbning
 • där eleverna går ut som ansvariga individer med en positiv självbild
 • med arbetslivet som medför kompetens, innovationer och entreprenörskap
 • med universitet och högskolor
 • med internationella nätverk för utbyte