Fokusområde - Hållbar Miljö
Hållbara beslut som grund för all verksamhet. Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid. Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt. Tillgång till rik och frisk natur. 
Vårgårda strävar efter att vara ett hållbart samhälle. Det åstadkommer vi genom kunskap, engagemang, framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer och lösningar leder oss framåt. Utvecklingen är såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
De rika och välmående natur- och kulturmiljöerna, de vackra tätorterna och den levande landsbygden vårdar vi med omtanke och ansvarar för tillsammans.
I Vårgårda engagerar vi oss för att säkerställa kommande generationers möjligheter att få växa upp med hög livskvalitet i ett hållbart och inbjudande samhälle.
Kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det uthålliga samhället. Tillsammans lever vi i ett samhälle där det är lätt att göra rätt.
Hållbarhet som möjlighet

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Här är viktiga delar för arbetet just nu.
Miljömål i budget och verksamhetsplan
Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt Tillgång till rik och frisk natur
 • där långsiktighet och helhetssyn tillsammans med tydliga mål och strategier skapar förutsättningar för det hållbara Vårgårda
 • där kommunens verksamheter är ett föredöme och inspirerar andra i miljöarbetet
 • där skolor och förskolor är aktiva i miljöarbetet och bidrar till att utveckla miljömedvetenhet i tidiga åldrar
 • där den offentliga upphandlingen är präglad av höga miljökrav och höga etiska krav
 • där svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel är en självklarhet i de offentliga köken där även maträtterna är säsongs- och klimatanpassade
 • där Vårgårda är en föregångare inom miljö- och klimatsmart byggnation och energiproduktion
 • där vi är en resurseffektiv kommun på god väg mot ett fossiloberoende
 • där vi i Vårgårda bor, arbetar och vistas i hälsosamma och giftfria miljöer
 • med effektiva och miljösmarta transporter och kommunikationer som finns såväl inom- som till och från kommunen
 • där det är trivsamt och enkelt att cykla och åka kollektivt
 • där vi är nytänkande, handlingskraftiga och delaktiga i arbetet för en hållbar miljö
 • där vi tar ett tydligt och gemensamt ansvar för vår bygd och miljö
 • där vi har stort engagemang för att leva hållbart
 • där det finns ett bra utbud av ekologiska, när- och härproducerade varor och tjänster
 • där tätorterna har många väl omhändertagna grönområden och välskötta gemensamma miljöer
 • där Vårgårda har en välmående natur och en levande landsbygd
 • där vi bygger vårt samhälle omsorgsfullt med tillgänglighet och närhet till natur-, kultur- och friluftsliv
 • där vi i Vårgårda har giftfria och resurssnåla kretslopp