Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027
Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås.
Vision "Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027". Den är framtagen tillsammans med kommunens förtroendevalda, föreningar, företag och Vårgårda kommuns personal. En vision vill skapa bilden av ett framtida samhälle såsom vi vill ha det. För att förverkliga bilden är det viktigt att vi skapar en samsyn på hur vi ska utvecklas.
Välkomna till Vårgårda kommuns vision! En bild av den goda kommunen.
Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår gemensamma vilja att göra Vårgårda till en ständigt bättre kommun att leva i. Vi skapar den tillsammans varje dag. I den goda kommunen vill vi ge möjlighet till delaktighet och engagemang som utvecklar. Vi är en gemenskap och tar tillsammans ansvar för den plats som vi tycker så mycket om.

I den goda kommunen bryr vi oss om varandra och respekterar allas olika förutsättningar. Här finns en välkomnande öppenhet och allt vi gör, det gör vi med respekt och omtanke. Vi agerar goda förebilder för våra barn, ungdomar och alla andra i vår omgivning. Detta bidrar till vår gemensamma önskan om en trygg och säker kommun att leva i.

I den goda kommunen ger vi alla förutsättningar att växa och att utvecklas som individer. Vi vågar tänka olika, kreativt och arbetar tillsammans mot utstakade mål. Vi är nyfikna och vågar agera annorlunda. Vi tror på framtiden, en framtid som vi alla delar.

I den goda kommunen formas framtiden av en hållbar livsstil. Det är självklart, enkelt och medvetet att leva hållbart. Det fungerar därför att vi har närhet till den service och infrastruktur som detta kräver. Vi har en rik fritid som en del i vår hållbara livsstil.

Ingen kan göra allt, men vi kan bidra till den goda kommunen utifrån våra egna förutsättningar. Vi gör det genom små och stora handlingar i vår vardag, varje dag. Vi är stolta över den goda kommunen som vi lever och verkar i och låter gärna omvärlden få veta det. 

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås.
Fyra fokusområden för tillväxt
För att nå framgång med att skapa ett Vårgårda att leva och verka i behövs en samsyn på hur vi kan arbeta långsiktigt och med uthållighet. För att vi ska bli fler invånare och skapa förutsättningar för den goda kommunen Vårgårda arbetar vi med fyra fokusområden för tillväxt. 
Attraktivt boende Utvecklande skola Konkurrenskraftigt näringsliv Hållbar miljö
Tätort, landsbygd och Fagrabo Utmaningarna för framtidens utvecklande skola Ledande företagskommun, tillgång till kompetens och god tillgång till mark och lokaler. För oss är hållbar miljö:
Tillgång till, mångfald av boende, närhet och trygghet är nyckelord som vi tillsammans beskriver vår framtid när det gäller attraktivt boende. Läs om hur vi ser och arbetar med attraktivt boende för framtiden.  Skolan och våra barn är något vi alla värnar om. I alla beslut som rör våra barn och och vår framtid, är skolan avgörande för var vi vill bo, var vi vill verka, var vi vill att våra barn ska få bästa förutsättningarna för att lyckas.   Företagskommunen Vårgårda är en attraktiv plats att driva företag i. Att näringslivet utvecklas och expanderar ger värden som rinner över på samtliga delar i ett samhälle. Att det skapas förutsättingar för att skapa nya företag, utveckla befintliga och hitta vägar för att uppnå högsta potential är en nyckel för vår framtid.  Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet. Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid. Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt. Tillgång till rik och frisk natur. 
Attraktivt Boende
Utvecklande skola
Konkurrenskraftigt näringsliv
Hållbar miljö
Nyheter och arbete för visionen