Teknisk oversættelse
En af vores kerneydelser!
Når det kommer til teknisk oversættelse, inkluderer vores kundekatalog både industrielle virksomheder, IT firmaer og leverandører. Fælles for disse virksomheder er, at de alle efterspørger en høj faglig kompetence, når det gælder teknisk oversættelse.

Hos BE communication er vi i stand til at levere denne kompetence. Hvad enten det er produktspecifikationer, termlister, manualer, datablade eller vejledninger, som skal oversættes, står vi klar med professionelle oversættere.
 
Til teknisk oversættelse benytter vi altid oversættere med en teknisk, maskinel eller ingeniørmæssig baggrund.

Hvorfor bruge en teknisk oversætter?
Når det gælder tekniske tunge tekster, er det særdeles vigtigt, at oversættelsen er ét hundrede procent korrekt. Grunden dertil ligger ikke kun i det professionelle udseende på selve materialet, men også i det sikkerhedsmæssige aspekt; de mennesker, som skal betjene det respektive udstyr, skal kunne stole på, at de informationer, som står i teksten, stemmer fuldt ud overens med udstyrets funktioner.

Ved at gøre brug af en teknisk oversætter er I som virksomhed sikker på, at vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssige forskrifter er forsvarligt oversat.

Layout og opsætning.
Foruden den terminologiske fagkyndighed, er vi også i stand til at opsætte den oversatte tekst i samme format som originalteksten. Vi er nemlig bevidste om, at vores kunder ofte ønsker et bestemt layout, eller opsætning iht. det tekniske materiale.

Gængse formater:
  • Excel  (.xls, .xlsx)
  • Word  (.doc, .docx)
  • Adobe (.pdf, .idd) 
Skulle jeres virksomhed gøre brug af et andet format end ovenstående, må I meget gerne kontakte os. Vi er i de fleste tilfælde i stand til at imødekomme vores kunders ønske.
Del dennne artikel via:
facebook email twitter linkedin myspace google