Dansk Turismeudvikling
"Som hovedregel har vi været godt tilfredse med BE communications arbejde og vi har ofte anbefalet BE communication til vore samarbejdspartner".
"Gennem hele BE communications levetid har vi benyttet dem til oversættelse af turismerelaterede tekster til tysk, engelsk, svensk og hollandsk samt i mindre grad til norsk, fransk og italiensk.

Oversættelserne er blevet leveret hurtigt og det er min fornemmelse, at oversætterne har godt fat i forståelsen af det danske sprog".


"Har der været tvivlstilfælde, er vi blevet gjort opmærksom på det og har fået valgmuligheder. Der er også blevet gjort opmærksom på stavefejl i de danske tekster".

"Blandt opgaverne har været Top Attraktioners fællesbrochure (dele heraf) samt hjemmeside.

Tidligere har BE communication oversat guiden "Snapseruten" til tysk og svensk samt guiderne "Fiskeri i Limfjorden" og "Limfjordsoplevelser" til tysk for os".


Morten Strange, Dansk Turismeudvikling


Morten Strange
Cand.merc. i strategi og ledelse. Har været rådgiver inden for turisme siden 1993.

Dansk Turismeudvikling
Dansk Turismeudvikling hjælper typisk virksomheder, foreninger og institutioner med specialistopgaver. Opgaver der ikke er kapacitet eller tid til at løse selv.

Det kan også være, at opgaven går på tværs af virksomheder eller organisationer, og der derfor ikke er en naturlig ”in-house” person der kan stå for den.

Det kan også være nødvendigt med ekstern hjælp til et forprojekt / foranalyse, hvor der endnu ikke er etableret en organisation der kan løse opgaven.