JANUAR 2017
Kontakt virksomhedsservice
Din virksomhed har en række muligheder for at få hjælp til at fastholde nuværende medarbejdere eller rekruttere nye.

Læs mere om tilbuddene på virksomhedsservice.dk.
ARRANGEMENT DEN 19. JANUAR
Husk tilmelding til virksomhedsarrangementet torsdag den 19. januar.

Tilmelding sker pr. email til Helle Frosberg hf5@toender.dk senest fredag den 13. februar. 

Vi ønsker godt nytår!

Der har i 2016 været travlt i Jobcenter Tønders Virksomhedsservice. Specielt området omkring formidlingsindsatsen har været meget succesfuldt og det forventer vi også, at det vil være i 2017. Vi er fortrøstningsfulde, da Jobcenteret allerede nu mærker en fortsat stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Nyhedsbrevet vil denne gang give jer et indblik i nogle af de forskellige tilbud, som Virksomheds-service har ekstra fokus på i 2017.

Du ønskes et godt 2017.

Med venlig hilsen
Lene Jul Mønsted
Områdeleder Jobcenter Tønder


Kom og bliv inspireret!

Der afholdes den 19. januar et virksomheds-arrangement på ECCO Centeret

Arbejdsmarkedsudvalget uddeler én gang årligt Den Sociale Virksomhedspris, og prisen for 2016 uddeles til et stort virksomhedsarrangement på ECCO Centeret den 19. januar 2017. Prisen uddeles i år til en virksomhed, som har ydet en ekstra indsats for at arbejdsfastholde.

Aftenen byder på et inspirerende oplæg om, hvordan virksomheder kan arbejde med trivsel og arbejdsfastholdelse, samt om hvilke muligheder, der kan ligge i at rekruttere medarbejdere fra ”kanten af arbejdsmarkedet”. 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så tilmeld dig her: hf5@toender.dk.


Se invitationen her

Formand for Arbejdsmarkedsud-valget Susanne Linnet med vinderne fra 2015.
Fokus på integrations-grunduddannelsen (IGU)

Tønder Kommune er gået ind i en samarbejdsaftale, der sikrer de lokale virksomheder nemmere adgang til arbejdskraft. 

Et af de områder, som der sættes fokus på i samarbejdet, er IGU. IGU er en uddannelse målrettet integrationsborgere. Uddannelsen sigter mod, at integrationsborgere på sigt kan tage en erhvervsrettet uddannelse.

IGU-uddannelsen baseres på en uddannelsesaftale mellem virksomhed og integrationsborger.

Vil du vide mere? Så kontakt os på tlf. 74 92 82 40.


Læs mere om IGU her

Kort fortalt...

  • IGU henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år.
  • Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.
  • Til IGU-ordningen er der tilknyttet en bonusordning på i alt 40.000 kr. 
  • IGU eleven får elevløn efter den gældende overenskomst. 
  • I løbet af det 2-årige IGU-forløb kan eleven modtage op til 20 ugers relevant uddannelse. 
  • Danskuddannelsen er offentlig betalt.


Branchepakker som vej til beskæftigelse

Branchepakker er et opkvalificeringsforløb inden for specifikke brancher målrettet integrationsborgere.

Entreprenørvirksomheden Bo Michelsen i Tønder er en af de lokale virksomheder, som er med i aftalen om branchepakkeforløb i Tønder Kommune, og som dermed har åbnet dørene for en integrationsborger. I april i år startede de et 13-ugers praktikforløb op med Omar Adnan Bitar fra Syrien. Afdelingsleder Tage Stork fortæller; ”Vi vil gerne være med til at integrere flygtninge. På den ene side gør vi det ud fra et ønske om at tage samfundsansvar. På den anden side er det også ud fra en økonomisk betragtning om at sikre virksomheden arbejdskraft på sigt”. 

Du kan læse mere om branchepakkerne i vores brochure gennem linket her under.


Læs mere her

Mød de nye konsulenter

2016 har været et udviklende år for Job-centerets Virksomhedsservice. Der er bl.a. ansat to nye strategiske virksomheds-konsulenter, Irene og Pernille, som nu er ved at finde sig til rette i deres nye job. Opgaven for Pernille og Irene består i at kontakte virksomhederne i Tønder Kommune og formidle arbejdskraft,

 

fortælle om muligheder for fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere.

Vil du høre mere om om hvad din virksomhed har af muligheder, så kontakt Pernille og Irene på henholdsvis tlf. 51 46 73 04 og 23 43 10 76.
Preview Notice

This is a view of a work in progress at emarketeer.com

This page is now viewed "out of context" and all links may not work as intended.

Close this notice