Søknadsskjemaet nedenfor benyttes når det er gjort en avtale om innleggelse på ett av hjemmene våre.

Dersom du ønsker å snakke med noen om en evt. plass på Villa Skaar tar du kontakt med Key Account Manager Anette Øverby, tlf.nr. 917 84 993 eller bestilling@villaskaar.no.
Hvilket av våre hjem søker du plass på?
Beboer informasjon
Følgende detaljer handler kun om beboeren:
Fornavn:
Etternavn:
Epost:
Personnr.:
Postadresse:
Postnr.:
Sted:
Tlf. nr.:
Mobil nr.:
Evt. bydel (Oslo):
Tidsrom for opphold
DD/MM/ÅÅ
Fra:
Til:
Pårørende informasjon
Vennligst besvar følgende informasjon:
Fornavn:
Etternavn:
Epost:
Adresse:
Postnr.:
Sted:
Tlf. nr.:
Mobil nr.:
Forhold/rolle:
Faktura informasjon
Faktura skal sendes til:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Attn.: