Forespørsel om brullypsdans
Fyll ut skjema og vi tar kontakt med deg for å finne egnet tidspunkt og ledig instruktør.

Kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Epost adresse
Mobil tlf
For å imøtekomme dine ønsker best mulig ønsker vi å vite:
(Svar på det du kan. Ellers tar instruktør dette opp med dere.)
Når (dato/uke) er det ønskelig med kurs?
Har dere valgt musikk til brudedansen (-valsen)? Hvilken?
Spesielle ønsker til koreografi?
Andre spørsmål?