Omdømmekonferansen

Tirsdag 3 november 2015 09:00 - 15.30

Godt omdømme eller rennomme er viktig for vår anseelse og tiltrekningskraft i markedet. Et godt omdømme vil bidra til å posisjonere oss riktig, gjøre oss attraktive og være viktig for å etablere helt nødvendig tillit i markedet. God ledelse og intern kommunikasjon skaper ambassadører og bidrar til et godt omdømme.

Vennligst fyll inn din informasjon
Fornavn
Etternavn
E-post
Stilling
Firma
Mobil
Din fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Poststed

Samtykke til nyhetsbrev

Ved påmelding samtykker du til å motta våre nyhetsbrev.