Anmälan till Aastras konsultprogram

Kontaktuppgifter
Fyll i din information
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Titel
Företag
Address
Postnummer
Postaddress
Telefon
Mobiltelefon
Webbsida
Hur många är ni som jobbar med telekommunikation?Konsultföretagets profil
Vilka är era fokusområden?


Vilka är era typiska kunder?Vilka vertikala segment arbetar ni med?

Jag skulle uppskatta om någon från Aastra kontaktar mig