Tack för ditt intresse för Exportstrategidagen!

Vi har för närvarande fullt på vårt seminarium, men maila gärna karin.frolandermattsson@svensktnaringsliv.se för anmälan till vår väntelista.

Vi kommer även websända från Näringslivets Exportstrategidag, följ oss på följande länk: https://svensktnaringsliv.solidtango.com/widgets/embed/x3hraupb?auto_play=false