CMA CGM öppnar containerdepå i Uddevalla hamn
Från 1 december har ett av de världsledande containerrederierna öppnat en containerdepå i Uddevalla
Detta betyder att exportörer och importörer kan boka direkttransporter via Uddevalla till och från hela världen. Transporterna till/från oceanfartygen sker på bästa miljömässiga vis via järnväg. Fördelarna är flera:
  • En depå i Uddevalla möjliggör minskade transportkostnader och kortare biltransporter.
  • Risken för väntetid i hamnar minskar.
  • Fungerar som en genväg till svenska containerhamnar med dagliga järnvägsavgångar från Uddevalla.
  • Mindre risk för containerhyror
  • Nära till lagring, strippning och stuffning hos Uddevalla Hamnterminal.
  • Möjlighet att teckna B/L till och från Uddevalla med CMA CGM
Pressrelease från CMA CGM
Fabriksbyggnad på Sörvik
Goda möjligheter för etablering i hamnen
Uddevalla Hamnterminal har nu möjlighet att erbjuda uthyrning av en kombinerad industri- och kontorsfastighet i hamnen.
I fastigheten producerades tidigare insatsmaterial för pappersindustrin. Byggnaden består av 720 m² öppen yta, möjligheter till 195 m² kontor samt en verkstadshall på ca 115 m².

I den öppna hallen finns idag en travers med kapacitet på 5 ton. Fastigheten har gott om omkringliggande hårdgjord yta, där allt eller delar kan disponeras och även nära till kajer. Dessutom är fastigheten belägen nära utfart där man lätt når huvudvägarna, E6, Rv45, Rv44.
Fröland
Vi kan också erbjuda etableringsmöjligheter för sjötrafiksrelaterad verksamhet på Frölandsterminalen.

Ytorna ligger i anslutning till den 240 m långa Frölandskajen. Farleden till Frölandskajen tillåter fartygsanlöp med djupgående upp till 11 meter. Området nås lätt från huvudvägarna.
Flexibilitet i projekttransporter
I november lossades återigen en projektlast av det tyngre slaget. Godset skeppades från Nhava Sheva, i Indien, via Hamburg och sen vidare för lossning i Uddevalla.
I Hamburg ombesörjde DHL omlastningen direkt från oceanfartyg till ett coasterfartyg. Lasten bestod av både generatorer, styckegods och containrar. Flexibiliteten och den korta hanteringstiden gör att godset kommer närmare och snabbare till slutdestinationen med en kombination av linjetrafik och närsjöfart.
Ny taxa för varuhamnsavgiften
Vi kommer från 1 januari 2016 att höja varuhamnsavgiften i hamnen.  
Denna avgift speglar infrastrukturkostnaderna för fordons- och fartygstrafik i hamnen. Även kostnaden för de investeringar vi gör gällande nya krav som olika myndigheter ställer på en ISPS-klassad hamn, ingår i denna avgift, då vi har valt att ej separera ISPS avgiften i våra taxor.

Under 2016 kommer vi att satsa på infrastrukturen i hamnen med nya järnvägsspår, asfaltering av större ytor samt förbättringar av olika kajavsnitt .
Ny trafik från USA:s östkust till Uddevalla
Regelbunden trafik aktuell via hamnen under 2016.
Möjligheterna för skeppningar både till och från USA ökar därmed från vår hamn. Första fartyget beräknas anlöpa Uddevalla v.2 2016.
 
Ombyggnation av Skeppsholmspiren
Nu pågår upphandling av entreprenör för ombyggnad samt reparation av Skeppsholmspiren.
Norra delen byggs om för att anpassad till flytande bulkhantering. Större delen av vår hantering av flytande bulk kommer att flyttas hit och det ger även möjligheter att expandera denna verksamhet i framtiden. På södra delen av  piren kommer det att utföras en del reparationsarbeten.

Ombyggnation och renovering startar i vinter och beräknas vara klart till sommaren 2016, arbetet är
kostnadsberäknat till ca 20 milj.

Under tiden räknar vi med att kunna ta emot fartyg som vanligt på Skeppsholmspiren, men från tid till annan kan vissa restriktioner finnas.
   En julhälsning
2015 är snart slut och sammanfattningarnas tid har kommit. Vi går mot den kanske största högtiden vi har på året och det är mycket att tänka på i dessa tider.

I hamnen har året varit intensivt och vi har till vår glädje hanterat mer gods än vi hade räknat med. Häromdagen passerade vi en miljon ton gods över kaj detta året. Det har varit både spännande och utmanande, men sammanfattningsvis så är jag mycket nöjd med året.
 
Om vi tittar framåt så har vi ett antal spännande utmaningar i vår hamn för de närmaste åren. Direkt efter helgerna påbörjas ombyggnationen av Skeppsholmspiren, vilket är den enskilt största kommande händelsen. Ett större terminalområde kommer att skapas, ett arbete som kommer att utföras under våren och sommaren. Dessutom kommer vi att göra om och nyinvestera i magasinsportar och ytor på Sörvik för att tillgängliggöra bättre logistik för våra kunder.
 
Vi skall också erbjuda våra kunder hållbara transportsystem, det är en tydlig trend i logistiksammanhang. Fler och fler företag förstår att man måste arbeta med långsiktig hållbarhet, kvalitet och miljö. Det är en förutsättning för att lyckas i framtiden.
 
Jag är glad att få vara representant för Uddevalla Hamnterminal och det senaste året har den känslan förstärkts. Mina medarbetare har visat stort engagemang i de projekt vi har arbetat med, dessutom med en fantastisk portion professionalitet och ett fokus mot våra kunders behov som gjort stämningen härlig i bolaget.
 
Jag önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År
 
Ulf Stenberg
VD

Nyanställd i bolaget

Från 1 november är Niclas Munkenberg anställd på vår Speditionsavdelning.

Niclas har genomfört YH-utbildningen Energi- och miljöeffektiv Transportlogistik och hade då sin praktik hos oss. Efter avslutad utbildning har han haft ett vikariat som nu övergått till fast anställning. Niclas jobbar med nominerade kunder och sköter transporterna av containers till och från hamnen.

Vi önskar Niclas välkommen till oss!

Julklapp till Svenska Sjöräddningssällskapet

Precis som tidigare år väljer vi att ge ett bidrag till Svenska Sjöräddnings- sällskapet i stället för att dela ut julgåvor. På så vis hoppas vi att vårt bidrag stöder ett viktigt arbete som många fler har glädje och nytta av.
 

Länkar
Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace
Foto: Skeppsholmspiren, Peter Muld