SwanFalk integreras i Uddevalla Hamnterminal
Under 2016 har vi succesivt arbetat med att flytta över våra kunder från dotterbolaget SwanFalk Shipping till Uddevalla Hamnterminal .
Orsaken till flytten är att förenkla rutiner och administrering. Detta innebär dock ingen skillnad för våra kunder gällande rutiner eller kontaktpersoner, utan den förändringen som syns ut mot kund är att offerter och fakturor nu kommer att skickas i Uddevalla Hamnterminals namn istället för SwanFalk Shipping.

Flytten gäller framförallt kunder som har kontakt med vår speditionsverksamhet. Klarering och fartygsagentservice kommer att finnas kvar i SwanFalks namn.
Spannmål ökar stort i Uddevalla
Under 2016 har volymerna ökat i Uddevalla Hamn och ett varuslag som står ut är spannmål.
Skördarna har under ett par år varit extremt goda. Detta har lett till att exporten av spannmål från Sverige har ökat, dels hos redan existerade aktörer, men också nya aktörer har etablerat sig på marknaden med regelbunden export. Vi har under 2016 sett en ökning av antalet anlöp och även att det ankommit fler större fartyg som lastat stora volymer.

Skördetiden är kort men exporten sker regelbundet under året, Uddevalla hamn har goda möjligheter att erbjuda lagring av spannmål. Ett bulkmagasin i hamnen har försetts med en specialramp för lossning av lastbilar, detta för att kunna använda befintliga transportörer för höglager av spannmål.

Vi hyser goda förhoppningar om att, när 2016 går mot sitt slut, för första gången ha lastat ut över 300.000 ton spannmål från Uddevalla
Uddevalla stiger i rankningen av bästa logistikplats
Tidningen Transportnytt rankar varje år sveriges bästa logistikplats bland Sveriges 50 kommersiella hamnar.
Uddevalla är numera rankad som nr 23 i Sverige, och har därmed klättrat från tidigare nr 27. Nyetableringar och logistikinvesteringar i vårt närområde ökar och innebär nya möjligheter.

Under första kvartalet höll sig volymen som skeppats över kaj i Sverige oförändrad jämfört med 2015. Men i Uddevalla ökade volymerna med 15% under samma period, enligt Sveriges Hamnars statistik. Orsakerna är främst ökad spannmålsexport, fler projektlaster , nya kunder, samt att etablerade kunder ökat sin trafik över Uddevalla hamn.
Transportnytt
SSRS etablerar sig i Uddevalla
I somras startades en ny räddningsstation i Uddevalla
Svenska Sjöräddnings Sällskapet, SSRS, är en organisation som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har bland annat de senaste åren, istället för julklappar till kunder och samarbetspartners, valt att ge en gåva till SSRS verksamhet.

Vi hälsar våra nya grannar välkomna!
Räddningstjänstens nya kranbil ger ökad säkerhet
I Uddevalla har räddningstjänsten investerat i en ny kranbil, med större kapacitet och längre räckvidd.
Den nya kranbilen har en arm som kan vinklas negativt, alltså nedåt och inte bara uppåt som på tidigare modell. Detta ger ökad säkerhet för bland annat våra kranförare, där man nu lättare kan komma till undsättning vid en eventuell olycka. Ytterligare en förbättring är att korgen på den nya kranbilen tål 500 kg jämfört med tidigare 250 kg, vilket gör att man nu kan vara fyra man istället för tidigare två

Hamnen och räddningstjänsten i Uddevalla har ett gott samarbete och tillsammans genomför vi regelbundet övningar för att hålla god säkerhet inom hamnområdet.
 
VD har ordet

Sommarmånaderna i hamnen har avlöpt ungefär på samma sätt som tidigare år, d.v.s. en hel del pusslande och fixande för att få tiden att räcka till. Vår personal har ställt upp på ett helt fantastiskt sätt där verksamhetens mål har tillgodosetts extremt bra trots att vi tidvis endast haft halv styrka under semesterperioden.
 
Under året har ombyggnationen av Skeppsholmspiren pågått och vi räknar med att vara klara med detta till den 1 november i år. Detta innebär en ny tankterminal för såväl Wibax som för andra kunder med behov av att hantera flytande godsvolymer. Under sommaren har också exporten av sågade trävaror till USA kommit igång igen i liten skala. Totalt sett så har export och import över Uddevalla hamn en fortsatt positiv trend.
 
Nu återstår tre viktiga månader av 2016. En av de viktigaste sakerna för oss är att våra projekt tar ytterligare ett steg i rätt riktning, att den nya tankterminalen skall komma igång och att de marknadsfokuseringar vi beslutat måste införlivas i den dagliga verksamheten.

Ulf Stenberg, VD

Nyanställd:

José Mendieta, som redan hunnit jobba ett tag på vår underhållsavdelning, välkomnar vi nu som tillsvidareanställd. 

Välkommen!

Länkar

Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace