Fyrbodals kommunalförbund

Nyhetsbrev 24 april 2017

Utvecklingen går fort framåt när det gäller fossilfria alternativ i transportsektorn. Numera går det också att flyga med biobränsle i tanken. Den tredje maj arrangerar vi i samverkan med Trollhättan Vänersborgs flygplats, ett frukostmöte om möjligheter och utmaningar. Hör Fly Green Fund om arbetet med att köpa in biobränsle till svenska flyg och NiNa Production om biojetproduktion i Sverige. 
Välkommen att anmäla dig!

Ny gastankstation för tunga fordon vid Trestad center

Trollhättan Energi räknar med att redan nästa år räknar med att ha ett gastankställe för både tyngre fordon och personbilar på plats vid Trestad center. Det blir den första i sitt slag i regionen och ett viktigt steg i Fyrbodals omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Läs mer

Nu gäller det - vår chans till bättre infrastruktur

Den regionala Infrastrukturplanen går ut på remiss till kommunerna under sommaren. Nu har vi vår chans att göra inspel. Det som inte finns med i planen kommer inte att tas upp. Planen gäller för perioden 2018 – 2029. Detta är vår möjlighet att påverka.

Läs mer

Samverkan för tillväxt

Den 6 april anordnades en strategidag. Tillväxtprojekt berättade om sina resultat och viktiga idéer framkom i workshops.

Så väljer de blivande gymnasiungdomarna

Den preliminära antagningen till gymnasiet är klar och eleverna har möjlighet att under omvalsperioden justera sin ansökan. Årets raket är Industriprogrammet.       

Statistik sökbild

Medvind för Teknikcollege Industriprogram

Teknikcollege Fyrbodal gläds åt siffrorna för den prelminära antagningen. På Teknikcollege Industriprogram har antalet sökande ökat med ca 50 %.            

Läs mer

Vi blickar framåt med tillförsikt

På direktionsmötet den 8 juni ska beslut tas om den framtida finansieringen och verksamheten. Jag ser fram emot att få riktlinjerna utstakade för att planera för ett kommunalförbund som ännu bättre ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen.

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.