Thomas Cement etablerar sig i Uddevalla hamn
En terminal för bindemedel kommer att byggas på Skeppsholmspiren
Detta är en investering som ytterligare stärker det faktum att hamnen är och fortsatt kommer att vara viktig för den expanderande byggnadsindustrin i närområdet, inklusive Göteborg. Etableringen i hamnen innebär också ett ökat antal fartygsanlöp.
 
”Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden. Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen står vi väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong”

säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB.
Läs mer hos Thomas Concrete Group
Nya och förbättrade Skeppsholmspiren
Efter nio månaders renovering är Skeppsholmspirens nya kaj nu redo för att ta emot fartyg
Kajen har reparerats och byggts om och vi har förberett för att kunna ta emot fartyg för lastning eller lossing av flytande bulk.

Investeringen på 20 miljoner, innebär större vattendjup vid kaj för tankfartyg och nya möjligheter för hamnen och våra kunder när det gäller hantering av flytande bulk.
Rekordmånga fartyg i hamnen
Den 26 oktober var det fler inneliggande fartyg än vanligt, hela 17 stycken!
Bland dessa fanns bland annat två fartyg som lastade bilar och lastbilar för export till Sydamerika; M/V Hansa Bremen, och M/V CSCC Asia.

Trafiken till Sydamerikas västkust från Uddevalla har ökat markant under året.
Kundenkäten gav oss ett betyg på 4,25 av 5 möjliga!
Vi är jätteglada både över betyget och över att vi fått en större respons än tidigare på vår kundenkät
Extra glädjande är det att vår hemsida nu får ett bättre betyg och hamnar över 4,0. Detta efter att vi omarbetat den sedan den förra kundenkäten gjordes.

Från undersökningen kan vi också utläsa att betyget gällande nåbarhet har minskat. Detta är något vi jobbar på. Ett exempel på det är att vi från och med den 1 december har en ny telefonväxel, med funktioner som gör det lättare för kunder att nå rätt person direkt.
En trygg hamn för fartyg i väntan på uppdrag
Uddevalla hamn är utsedd till ett riksintresse gällande uppläggning av fartyg
Detta har varit aktuellt i olika omgångar genom åren. Under oljekrisen på 1970-talet kunde man räkna in över 30 fartyg på redden och längs våra kajer.

Nu tas vår service återigen i anspråk, denna gången som assistans åt rederier som normalt opererar på Nordsjön. För närvarande ligger det totalt 13 fartyg upplagda i hamnen; tankfartyg, AHTS och supplyfartyg som alla väntar på nya uppdrag. Alla uppläggare har möjlighet att ansluta till landström för elförsörjning.
Luft under vingarna för vindkraftverk
Efter att etableringarna av vindkraftverk för en tid sedan stannade av, verkar trenden nu ha vänt för vindkraften
Orsakerna till att man har legat lågt har varit flera, bland annat lågt elpris och viss överetablering. Men nu verkar situationen då ha vänt, förutom att vi ser nya importprojekt så monteras äldre vindkraftverk ned och byts ut. De gamla skeppas sedan vidare till andra marknader.

Uddevalla Hamnterminal har god vana av att hantera vindkraftverk, med skräddarsydd utrustning och erfaren personal. Vi har också kapaciteten till att användas som ett mellanlager för att förbättra och rationalisera logistiken.
Nu står julen för dörren..

….och året som gått har varit sprängfyllt av spännande innehåll. Det har varit intensivt för organisationen, expansivt för våra godsvolymer och riktigt roligt att planera för framtiden. Industrin aviserar utbyggnationer och investeringar utöver det vanliga, pappersbruken i Sverige ställer om sina traditionella maskiner till framtidens behov. Byggplats Göteborg, där Uddevalla blir något av en hub som skall förse regionen med insatsmaterial för att kunna bygga både bostäder, stadsdelar och infrastruktur är i fokus för oss.
 
På försommaren i år misströstade vi något, mycket beroende på att världshandeln var svåravläst. Men läget stabiliserades och industrin ökade stadigt. Vi kan dessutom utläsa ett glädjande resultat i höstens kundundersökning där vi visar en en fortsatt hög och stabil nivå.

Jag vill ge en stor eloge till alla våra medarbetare, kunder och entreprenörer som har bidragit till att våra fokusområden, utvecklingsprojekt och kunduppdrag gjorts möjliga under det gångna året. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under nästa år.

Det börjar nu bli något av en tradition, att vi istället för julklappar till våra kunder gör en donation till Sjöräddningssällskapet, för att på så sätt kunna glädja fler. I år bidrar vi med 20 000 kr till deras verksamhet!

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners

- En riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ulf Stenberg, VD

På nya tjänster:

Ny driftsamordnare:
Mikael Larsson

Ny arbetsledare:
Christer Johansson

Tre nya stuveriarbetare:
Christer Wallin
Lars Näverå
Peter Holmgren (ej med på bild)

Länkar

Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace