Välkommen till regional dialog för norra Sverige
om Nationell plan för transportsystemet 2018–2029

När:

Onsdagen den 1 mars

Var:

Hotell Scandic, Kanalgatan 75, Skellefteå.

Tid:

Kaffe och registrering kl. 09:30 – 10:00. Dagen avslutas kl. 16.00.

Utifrån regeringens infrastrukturproposition och kommande planeringsdirektiv kommer Trafikverket att, i samspel med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer, ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029. Trafikverket bjuder därför nu in till dialogdagar på olika platser i landet.
 
Dialogen är en möjlighet att komma med inspel till Trafikverket i planeringsarbetet med Nationell transportplan. Det kommer att anordnas fem regionala dialoger och en nationell. Dialogtillfället den 1 mars vänder sig till myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och beslutsfattare inom infrastruktur, transporter och resande som verkar i Norrbotten och Västerbotten.
 
Under dagen ger vi också information om Trafikverkets pågående planeringsarbete. Dialogerna kommer att utgöra underlag i Trafikverkets arbete med förslaget till Nationell transportplan. Enligt preliminär tidplan ska Trafikverket leverera förslag till Nationell transportplan till regeringen i juni 2017.
 
När det gäller de regionala planerna för transportsystemet sker detta arbete parallellt med framtagandet av den nationella transportplanen. Region Västerbotten samt Region Norrbotten kommer bjuda in till dialoger angående dessa. . 
 
Anmälan
Anmäl dig senast den 31 januari 2017. Anmäl dig här!

Fullständigt program skickas ut till de anmälda deltagarna. Dagen är kostnadsfri.

Frågor
Ingela Jarlbring, ingela.jarlbring@trafikverket.se, 010 - 123 75 57

Läs mer
Läs gärna mer om arbetet med nationell
planering på www.trafikverket.se/nationellplan

Med vänliga hälsningar
Arnold Vonkavaara                                                            
Regional direktör Trafikverket                                                                                 
 

                                                                                          www.trafikverket.se