Vi är glada att kunna presentera vår nya broschyr!
Broschyren finns i traditionellt pappersformat men även i en digital version. Med broschyren vill vi presentera oss på ett nytt sätt med vår värdegrund och våra värdeord - Engagerad, Erfaren och Flexibel,  i fokus.
"Med över hundra års erfarenhet av hamnverksamhet vågar vi lova att vi vet vad vi håller på med. Men vi är inte säkra på att alla andra vet det. Med den här broschyren vill vi förklara lite. Vad det är vi gör, varför vi gör det och hur vi vill fortsätta göra det. Välkommen till Uddevalla Hamnterminal 
– välkommen till en trygg hamn."
Läs broschyren i sin helhet här
Välkommen till Uddevalla Hamnterminal
I samband med arbetet med broschyren har vi även spelat in en reklamfilm med samma tema.
Det växande Göteborg skapar möjligheter för Uddevalla Hamnterminal
Inom kort kommer stora delar av östra Göteborg och Hisingen att förvandlas till en stor byggarbetsplats - Älvstaden. Här ska det byggas  25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.
Möjligheterna för Uddevalla Hamnterminal att spela en stor roll i logistikkedjan för projektlaster och byggelement i samband med  byggprojekten kommer att öka. Vi har stora ytor att erbjuda och kan fungera som ett nav för att kunna leverera just-in-time till olika byggplatser.

580 000 m² yta hos oss blir en stor tillgång för transporter till Nordens största byggprojekt som involverar hela 8 stadsdelar.
Se visionen om hur utvecklingen kommer att se ut i Göteborg här
Nya regler för verifierad bruttovikt (VGM) för containers
SOLAS (Convention for Safety of Life at Sea) har etablerat nya regler gällande verifiering av totalvikt av container
I korthet innebär de nya reglerna att totalvikt för containers måste kunna verifieras innan lastning på fartyg. Detta kan ske på två sätt; antingen genom vägning av den lastade containern eller genom vägning av varje kolli och surrningsutrustningen som sen läggs samman med tara vikten. Detta skall ske enligt certifierad och godkänd metod i samband med försegling av containern.

Uddevalla hamnterminal har möjlighet att väga containers och utfärda viktcertifikat. Vi kommer att följa utvecklingen vidare intill introduktionen av de nya reglerna 1 juli 2016.
Inspirationsdag i Uddevalla kommuns regi
Uddevalla kommuns näringslivsenhet årligen en Inspirationsdag i kommunen. I år är Uddevalla Hamnterminal med som sponsor av arrangemanget.
Syftet med Inspirationsdagen är att skapa möjligheter till nätverkande för företag och organisationer. En annorlunda, inspirerande dag utlovas. Inspirationsdagen går av stapeln den 11 maj, alla är välkomna. Anmäl dig redan idag, klicka på bilden för att komma direkt till anmälan!
VD har ordet
2015 är i hamn och vi har glädjande lagt ett mycket positivt år bakom oss. Koncernens resultat landade på 4,8 Mkr före skatt och vi hanterade 1062 tusen ton gods över kaj, vilket är en ökning med 8 % jämfört med året innan. Även terminalvolymerna har haft en god utveckling.
 
Ambitionen inför 2015 var att göra en större affär av alla pågående kundrelationer. Detta arbete tillsammans med en allmän förstärkning av industrihandeln i Sverige har under året resulterat i en ordentlig ökning av godsflöden över Uddevalla hamn, främst under årets andra halva.
 
2016 har startat bra och vi har självklart kapacitet att hantera ännu mer gods. Arbetet med att utveckla bra och hållbar logistik för våra kunder fortsätter.

Ulf Stenberg, VD
Nyanställda

Vi välkomnar två nyanställda stuveriarbetare till oss, Marie-Louise och Martin!
Kundenkät – hjälp oss bli bättre

Under våren kommer vi att skicka ut en kundenkät för att samla in information om hur Uddevalla Hamnterminal kan ge er ännu bättre service och för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Vi ser fram emot att redovisa resultatet i nästa kvartalsrapport.
 

Nu finns vi på Facebook

Följ oss där för ännu fler nyheter!
Länkar
Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace