Allt större fartyg till Uddevalla hamn
Vi har de senaste åren sett en tendens till att fartygen som anlöper Uddevalla är både fler, och framförallt större
Skillnaden i antalet ankommande fartyg under 2015 och 2016 är liten, 269 mot 272 stycken, men är ändå av stor betydelse. Bruttotonnaget har ökat med hela 34%, från 2015 års 1 310 717 ton till 2016 års 1 777 794 ton.

Detta är en mycket positiv trend, både för hamnen och för miljön!
Kändistätt i hamnen
Inspelningen av Lars Von Triers nya film; The house that Jack built, är i full gång i de dalsländska skogarna.

Även vi fick våra 15 minuter, då en av hamnens verkstadslokaler agerade vapenaffär för en dag. I en kort scen kommer kameran göra ett svepande över vår lastbilsparkering och sedan avsluta med att massmördaren, som spelas av Matt Dillon, går in i vapenaffären. Scenerna på insidan är filmade i Trollhättan
Trestadsområdet tar mark
Nyetableringar och investeringar gör att Trestadsområdet tar mark som tillväxtzon och ökar i listan över bra logistiklägen. Det är här som Göteborg- och Osloregionerna möts och det är också platsen för Skandinaviens befolkningsmässiga mittpunkt.
Vi samarbetar med Position Väst som, på uppdrag av 17 västsvenska kommuner, erbjuder etableringsservice som underlättar företags besluts- och etableringsprocess. Här finns hög kompetens, starka nätverk, bra kommunikationer, gott om mark och lokaler, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer. 

Uddevalla hamn spelar en stor roll för etableringar i regionen. Vi kan genom att erbjuda stora ytor, tillgängliga magasin och en djuphamn möjliggöra företagsetableringar i vårt område. Ett exempel på detta är Thomas Cements terminalbygge på Skeppsholmspiren som pågår just nu.
 
Motorvagnar på export till Montevideo
Totalt sju stycken motorvagnar lastades om i Uddevalla hamn, de gick på export till Uruguay för det statliga järnvägsbolaget AFE:s räkning.
Motorvagnarna, som var av typen Y1,  har köpts av NetRail från Värmlandstrafik, och efter upprustning av TÅGAB i Kristinehamn var de nu färdiga för leverans.

Efter omlastning från järnväg till trailer här i Uddevalla, transporterades motorvagnarna till Wallhamn för vidare export till Montevideo i Urugay i Grimaldis regi. I Montevideo ska motorvagnarna gå i lokaltrafik tillsammans med fem likadana vagnar, som såldes vidare från Kalmar Länstrafik redan 2013.  

Foto: Michael Ingman/Jan Rehnberg
Besök från Chalmers
Den 27 mars fick vi besök av Johan Delvert som studerar arkitektur på Chalmers
Johan gör just nu sitt masterarbete och i samband med detta har han ett samarbete med Uddevalla kommun. Syftet med samarbetet är att ta fram ett förslag på hur man i ett långsiktigt perspektiv kan sanera och utveckla innerhamnen med hjälp av fytoremediering (rening med växter).

Vår VD Ulf Stenberg visade runt i hamnområdet och fick en chans att berätta om hur detta ligger helt i linje med hamnens visioner om framtiden och en succesiv flytt ut mot Sörvik och Fröland.
Det våras för betongelement
Under de kommande 20 åren kommer flera nya stadsdelar växa upp i Göteborg. I modernt byggande använder man sig ofta av betongelement och flera leverantörerna av just detta finns i Baltikum.
Att transportera gods med båt istället för bil ger stora miljövinster, något som ofta kommuniceras från myndigheter, hamnar och rederier. Med detta i åtanke jobbar Uddevalla hamn nu intensivt med ett projekt där leveranser till byggnationerna i Göteborg kan komma att flyttas från väg till sjö.

Uddevalla hamn kan erbjuda leveranser just-in-time till byggplatserna i Göteborg. Erfarenhet från flera tidigare projekt har också gett oss kunskap om de krav som producenter och byggföretag har på sina samarbetspartners.
Vi levererar vad kunden vill ha

...det är vad vår senaste kundundersökning tydligt visar. Genomströmningen av godset i våra magasin och våra utomhusytor har generellt sett ökat i takt med behovet. Trenden är dessutom att gods över kaj ökar mer på importsidan än exporten. Det är indikationer vi fått från våra kunder sen tidigare och som nu, i början av året, bekräftats även i verkligheten.

De första månaderna har varit positiva med en jämn fördelning av gods över våra kajer. Det är Sörviksområdet och terminalverksamheten som sticker ut. Under kommande år koncentrerar vi våra insatser på att höja kvalitetsnivån på allt vi gör för våra kunder, i syfte att behålla vår marknadsposition i Västsverige. 
 
Brexit, handelshinder och andra oroligheter i omvärlden kan medföra en stagnation av världshandeln framöver. Vi i Västsverige kan då se en fördel i att det just nu pågår och planeras stora ny- och ombyggnadsprojekt i Göteborg med omnejd. Något som kan medverka till att vi har möjlighet att hålla ett jämnt godsflöde trots omvärldens påverkan på vår verksamhet.

Även våra pågående nyetableringar i hamnen kommer att kunna bidra med en stabiliserande faktor redan under innevarande år.

Med önskan om en härlig vår och stabila godsvolymer!

Ulf Stenberg, VD

Nyanställd!

Kristoffer Karlin, stuveriarbetare 
Länkar

Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace