MARS
11
Add to calendar
2016-03-11 07:30

Stockholmsbågen - ett hållbart system för 100 000 nya bostäder

Utbyggnaden av infrastrukturen i Stockholmregionen är högaktuell och behovet av bostäder har aldrig varit större.
Hur kan vi möta dessa utmaningar och vad finns det för
outnyttjad potential att ta tillvara?
 
Med utbyggd infrastruktur och ökad kollektivtrafik öppnas förutsättningar för helt nya bostadsområden och en utvidgad arbetsmarknad. Våra beräkningar visar att Stockholmsbågen kan ge uppemot 100 000 nya bostäder.
 
Behovet av bostäder är så stort att vi behöver se en framväxt av helt nya stadsdelar. ABC-staden 2.0 är ett förslag på hur vi med goda kvaliteter skulle kunna skapa nya bostadsområden med 60 000 bostäder. ABC-staden 2.0 förenar den urbana stadens täthet med helt nya hållbara lösningar vad gäller miljö men också social hållbarhet genom att möjliggöra snabbt och kostnadseffektivt byggande till överkomliga boendekostnader.
 
Scania WSP och Skanska hälsar dig välkommen till det första seminariet i en serie om tre för att presentera en fördjupning av ”Vision Stockholmsbågen”. Denna gång kommer kollektivtrafikens roll för att möjligöra fler bostäder vara i fokus.

Datum: 11 mars
Tid: 07.30 - 09.30 
Plats: Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm

Sista anmälningsdag är 8 mars.

Varmt välkommen,
WSP, Scania och Skanska

PROGRAM
Efter gemensam frukost från 7.30 - 8.00 får du lyssna till följande ämnen och talare:
 
Stadutveckling och Kollektivtrafik en Internationell utblick
Ken Linn, Senior Planning Manager, WSP/ Parsons Brinckerhoff  NewYork (Ken har 30 år erfarenhet från internationell kollektivtrafikplanering, studerat kollektivtrafiklösningar i över 100 länder.)
 
ABC staden 2.0 hur kan attraktiva nya stadsdelar skapas snabbt, Bo Klok som del i ny stadsutveckling
Bengt Fardelius, Affärschef, Bo Klok
 
Tvärförbindelsernas betydelse i historiskt och framtids perspektiv för modern stadsutveckling
Jan Jörnmark, författare och docent från Chalmers och Göteborgs Handelshögskola

Moderator: Camilla Hansson

Datum

11 mars 2016

Plats

Skanska
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
 

Tid

07.30 - 09.30

WSP Sverige AB | Arenavägen 7 | 121 88 Stockholm -Globen | Telefon vx: 010-722 50 00 | www.wspgroup.se

Detta mail har skickats till email-address@domain.tld  | Om du inte önskar fler mail rörande detta event klicka här!  |  © 2014 WSP Sverige AB