X-press feeders anlöper Uddevalla
X-press feeders är en så kallad “common feeder”, öppen för alla att boka last på, som utgör ett alternativ till kortsjöfart
X-press feeders fartyg M/V Ice Runner kommer att anlöpa Uddevalla på regelbunden basis, med veckotrafik på torsdagar. Fartyget trafikerar Uddevalla/Göteborg/Rotterdam och ger därmed kunder i vårt närområde ett alternativ till kortsjöfart till/från Rotterdam.

Detta ger kortare transportvägar för industrin i vårt närområde, med mindre utsläpp och bättre miljö som resultat.
Redo för de nya tullreglerna - med nytt tullsystem
Under det kommande året kommer nya tullregler gällande tullager för EU-gods kontra icke EU-gods att införas
De nya tullreglerna innebär ökade krav på spårbarhet av 3:e landsgods och att både terminaler och systemen de använder sig av skall vara godkända av Tullverket. Vi arbetar för fullt med att förbereda oss för detta och vi kommer under tidig höst att implementera ett nytt tull- och lagersystem.
Renovering av hamnkran
Under sommaren och hösten kommer vi att renovera och uppdatera en av våra kranar på Skeppsholmspiren
Renoveringen är en investering som innebär att vi säkrar hanteringen på Skeppsholmspiren för framtiden. Under tiden arbetet pågår kan vi operera lossning och lastning med de tre andra fasta kranarna. Även vår stora mobilkran har möjlighet att assistera.

Vi räknar inte med att arbetet kommer att innebära några stora inskränkningar men att resultatet kommmer att bli en kran med bättre kapacitet och säkrare drift.
Nya importmöjligheter
KESS skapar nya möjligheter för import St. Petersburg - Uddevalla
Vi har sedan en tid tillbaka regelbunden trafik mellan St Petersburg till Uddevalla ”en route” till Sydamerika. Det är med glädje vi kan meddela att det nu även finns möjlighet till kortsjötransporter med rederiet KESS (K Line European Sea Highway Services) via Uddevalla.

Tonnaget KESS erbjuder är Ro/Ro men med möjligheten att också hantera styckegods eller projekt.
Volymerna för gods över kaj ökar
Sveriges Hamnar rapporterar en 2% ökning av gods över kaj under 2016
Sveriges Hamnar redovisar varje år statistik för gods över kaj. Under 2016 ökade volymerna över kaj i de svenska hamnarna med 2%.

I Uddevalla hamn har vi sett en ökning med motsvarande procent och det är framförallt export av bulk och styckegods som ökar. Vi ser även en klart positiv trend för 2017.
Läs mer om statistiken hos Sveriges Hamnar
Sommarpersonal och nyanställda

Under våren och sommaren har Uddevalla Hamnterminal nyanställt på nästan samtliga avdelningar; drift-, spedition-, verkstad- och på vår administrativa avdelning.

Precis som tidigare år har vi också ett härligt gäng med sommaranställda hos oss, i år är de dessutom extra många då det är högt tryck i hamnen även under sommarmånaderna!

Både tillsvidareanställd personal och sommarpersonal är nu på plats och redo att ge alla våra kunder den bästa tänkbara servicen.

Vi önskar dem allihop varmt väkomna till oss!

Uddevalla hamn sponsrar ungdomsidrotten

Uddevalla Hamnterminal sponsrar i år IK Oddevolds ungdomsturnering Oddebollen. Fotbollsturneringen spelas i Uddevalla för 32:e året i rad och går av stapeln 4-6 augusti. 

Vi tycker att det är viktigt både för ungdomarna och för Uddevalla att turneringen finns och är stolta över att vara med och sponsra.

Länkar

Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace