Fyrbodals kommunalförbund

Nyhetsbrev 20 juni 2017

Välkommen att besöka sommarens kulturkollon!

Våra kulturkollon med sammanlagt 160 barn och ungdomar sätter igång inom kort och ni är varmt välkomna att besöka dem. Missa inte att respektive kollo bjuder in till avslutning där deltagarna visar upp sig och sina nyvunna kunskaper.

Unikt avtal om Kommunakademin Väst undertecknat

Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund har tecknat ett avtal om en samverkansplattform – Kommunakademin Väst. Syftet är att tillsammans verka för att stärka samhällsutvecklingen och kvaliteten i utbildning och forskning i Fyrbodal.

Läs mer

De får stöd för medverkan i konstbiennalen GIBCA

Nu är det klart vilka konstprojekt från Fyrbodal som får delfinansiering av kommunalförbundet för att delta i Göteborgs internationella konstbiennal. Sammantaget kommer åtta olika projekt ske lokalt inom satsningen GIBCA Extended.

Läs mer

Så utvecklar vi framtidens socialtjänst - I Care 4 Fyrbodal

Den planerade idéslussen för socialtjänsten i Fyrbodal heter iCare4Fyrbodal. Här förklarar Lis Palm, på kommunalförbundet på ett enkelt sätt vad arbetet innebär.

Fortsatt bostadsbrist i Fyrbodal och övriga länet

Årets bostadsmarknadsanalys från Länsstyrelsen  i Västra Götaland visar att det är fortsatt brist på bostäder i Fyrbodals kommuner. Totalt i Västra Götaland räknar man med att ytterligare 96 000 bostäder måste till för att uppfylla behovet till år 2025.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Stort intresse för lokalt möte om biojetbränsle till flyget 

Människor kommer inte att sluta flyga och koldioxidutsläppen måste minska, därför är frågan om biojet-bränsle i ropet. Inte minst i Fyrbodal där frågan diskuterades av ett 30-tal branschaktörer på ett frukostmöte nyligen. Läs mer hos vårt projekt Hela gröna vägen.

Läs mer

Nu bjuder vi in näringslivet till Fossilfri 2030!

Kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo arbetar gemensamt för att skapa världens första fossilfria gränsregion senast 2030. Samtliga har skrivit under på att ställa om till fossilfria transporter. Nu bjuder vi också in näringslivet i omställningen, och företagare i Fyrbodal välkomnas att följa kommunernas exempel och anta budkavlen om fossilfri 2030.

Utökat barnahus

Barn som har blivit utsatta för brott behöver tas omhand med omsorg. Från oktober 2017 kommer Barnahus Trollhättan att utökas med två nya barnförhörsrum i Åmål och Uddevalla som tiilsammans blir Barnahus Fyrbodal. 

Läs mer

Om vi hamnar där igen

Om långt fler asylsökande än Migrationsverkets senaste prognos säger kommer till Sverige.
Är vi bättre förberedda än 2015? Kanske behöver vi tänka nytt och annorlunda, skriver Fyrbodals integrationsstrateg Linus Lindblad.

Läs mer

Vi ska göra vårt bästa utifrån förutsättningarna!

På direktionsmötet den 8 juni togs beslut om att medlemsavgiften ska höjas med 5 kronor per år och invånare från och med 2018. Min uppgift är nu att anpassa  verksamhetens organisation och volym efter den nya ekonomiska ramen. Både jag och mina medarbetare är nöjda med att ett beslut har tagits och direkt efter sommaren påbörjas anpassningen av förbundet. Önskar er alla en solig och varm semester!

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.