Bussig kollektivtrafik på el

Orust vill gå i bräschen. Med målet om att vara energi- och klimatneutral år 2020 är Orust en av åtta kommuner i landet som deltar i ett projekt om framtidens elektrifierade busstransporter, där elbuss testas i verklig drift under två veckor. I Västra Götalandsregionen deltar även Borås och Lerum i projektet.
 
Vill du också ligga i framkant? Nu har du chansen att få vara med från starten.
 
Den 26 februari träffas vi för en seminariedag där vi diskuterar framtidens kollektivtrafik – med särskilt fokus på hur vi använder elbussen i Sverige idag. Vi lär av goda exempel, tittar på de senaste teknikinnovationerna på området och vi kommer dessutom att få provköra elbussarna Optare och EBUSCO.
 
Varmt v(el)kommen!

Vad: Seminariedag om framtidens hållbara kollektivtrafik
Var: Kajutan, Henån, Orust (Se karta)
När: 26 februari 2015, 09.00 – 16.00 (kaffe fr 8:30)

Kostnad: 300 kr exkl moms (inkl fika och lunch)
Transport: Vi erbjuder kostnadsfri transport med elbuss från Stenungsund och Uddevalla.
Laddplatser: Se laddplatser i Henån (PDF)

Anmälan: Senast den 22 februari.

Detta får du bland annat veta mer om den 26 februari

Orust – 100% klimatneutral

Orust har för avsikt att byta ut alla bussar i kollektivtrafiken mot elbussar. Arbetet påbörjades under 2014 och ligger helt i linje med kommunens vision om att vara energi- och klimatneutral till år 2020. 
 
Orust kommun deltar tillsammans med Orust Kretsloppsakademi i GreenCharge Sydost elbussdemo, ett demonstrationsprojekt för att implementera fler elfordon. För första gången i Sverige kommer projektets elbuss tillsammans med andra tillverkares elbussar att testas på samma linje under olika tvåveckorsperioder. Därefter kommer man att utvärdera och jämföra bland annat prestanda, energiåtgång och ekonomi.

Även Borås och Lerums kommun deltar i GreenCharges projekt. Läs mer om GreenCharge...

Nottingham’s Electric Bus Project

Engelska Nottingham har infört 45 elbussar i kollektivtrafiken. Bussarna går på olika linjer i storstadstrafik och de laddas på både snabbladdningsstationer och under natten. Bussarna har varit i drift under ett år nu och projektet tampas med en del barnsjukdomar, men de positiva resultaten har inte låtit vänta på sig. Pengar har sparats, säkerheten för resenärerna har ökat och självklart har hälsan och miljön blivit de stora vinnarna. Läs mer...

Erfarenheter från Danmark och Tyskland

Sedan januari har danska Movia testat två elbussar på linje 12 och 40 i Köpenhamn. Vi får lyssna till erfarenheterna som varit över förväntan. Läs mer...

Bremer Strassenbahn AG är en av de största bussoperatörerna i Tyskland och en föregångare när det gäller användande av elfordon i kollektivtrafiken i Tyskland. Läs mer...

Elbussar i bostadsnära områden – Ale

I Ale kommun har man satsat på elbussar för att köra boende till pendelstationer. Hela resan blir därmed fossilfri. Busslinjen är fem kilometer lång, har sju hållplatser och bussen avgår varje halvtimma. Läs mer...

Varför elbussar i Umeå?

Umeå kommun har sedan i slutet av 2010 genomfört ett antal tester med fullelektriska bussar. Motiven är att komma till rätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna samt bullerproblem i centrum. Kommunens ambition att förtäta staden i de centrala områdena förstärker behoven av en mycket miljövänlig kollektivtrafik. Läs mer...

Elbussar i Karlstad - En utvärdering för den
framtida elektrifieringen av kollektivtrafiken 

Anders Dyberg, operativt ansvarig på Karlstadsbuss, berättar och svarar på frågor om elbussar i kollektivtrafik och de erfarenheter Karlstadsbuss hittills haft på vägen fram till trafikstart för elbussarna. Läs mer...

 

This email has been sent to email-address@domain.tld  |  If you no longer wish to receive emails about this event please unsubscribe  |  © 2015 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved