NYHETSBREV FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN - JUNI 2020
LÄS BREVET I WEBBLÄSAREN

Visste du att: 

Den genomsnittliga dygnstrafiken över nya Svinesundsbron uppmättes i april 2019 till 16 728 fordonspasseringar. I april 2020 var denna siffra 3 580.

Källa: Statens Vegvesen 
Foto: Viken Foto Video

Skrivelse till samordningsministrarna och gränshinderrådet

Svinesundskommitténs arbetsutskott beslutade vid sitt möte den 12 juni att sända en skrivelse till Samordningsministrarna för nordiskt arbete i Sverige och Norge samt till Nordiska Ministerrådets Gränshinderkommitté. Detta för att synliggöra de effekter som en stängd gräns medför för det gränsöverskridande samarbetet samt vilka negativa mentala upplevelser det ger ”gränsbor”. Svinesundskommitténs arbetsutskott vill belysa vikten och behovet av en ”säker” fri rörlighet över riksgränsen, för att bevara och utveckla de nordiska styrkorna och det regionala gränsöverskridande samarbetet.

Premiär för digitalt Grenseråd 

Grenserådet är myndighetssamarbete mellan Sverige och Norge vars möte i maj fick genomföras digitalt på grund av pandemin. Mötet inleddes av Anna Hallberg som är Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, tillsammans med Fylkesmannen i Innlandet och Landshövdingen i Värmland.

Anna Hallberg poängterade hur viktig dialogen är i våra gränsregioner. I Norden finns ett brett, djupgående samarbete med gemensamma värderingar. Hon menade att vi kommer gå stärkta ur krisen med visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Grensetjänsten informerade även kring aktuella gränshinderfrågor kopplade till pandemin.

Knut Storberget, Fylkesmann i Innlandet avrundade Grenserådet med orden ”Pippi Långstrump har rätt, man löser saker på nya sätt i kriser …” För er som inte hade möjlighet att deltaga klicka nedan för att se mötet i efterhand. 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation

Bygga i Sverige eller bygga i Norge? Här finns skillnader som skapar både möjligheter och utmaningar. När olikheterna bli mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggs upp finns goda förutsättningar att gränsregionen ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn.

Information och kompetenshöjande insatser är hårdvaluta för att inte gränshinder ska uppstå eller förstärkas. Företagsrepresentanterna från både Sverige och Norge har intervjuats under hösten och vintern 2019/2020 för att beskriva upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation och lyfta fram möjligheter för företag i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg. Flera intervjupersoner pekar på att det finns ganska stora skillnader i begrepp och regler mellan Sverige och Norge, precis som i roller och processer.

Läs rapporten "Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation" genom att klicka nedan. 

Foto: Trebruk AS

Förbättrad kommunikation kring transporter över gränsen

Information om tullprocedurer
Producenter av timmer och trävirke har länge upplevt problem med tullproceduren. Bristen på information har blivit ett gränshinder och har även påverkat köerna vid bland annat gränspassagen i Svinesund. Det här har Tullverket nu åtgärdat genom förbättrad kommunikation. Som en smidig lösning finns information om vad som gäller för transporter över gränsen samlad på ett ställe på deras hemsida. För att få genomslag hos aktörerna blir det även viktigt att parallellt kommunicera med branschorganisationerna i båda länderna. 

Sveriges Åkeriföretag informerar medlemmarna
Pelle Joelsson, sakkunnig på Sveriges Åkeriföretag välkomnar förbättrad information hos Tullverket. Han menar att detta är ett bekymmer för medlemmarna och många fastnar i köerna vid gränspassagen. I det kommande numret av Sveriges Åkare informeras medlemmarna om vad som gäller för vägtrafik och trafiktillstånd. Det upplevda gränshindret har nu alla förutsättningar att bli betydligt mindre, när fler transportörer får ökad kunskap kring procedurerna.

Konferens med Skagerraks möjligheter i fokus 

Den 29-30 oktober 2020 arrangeras Skagerrakkonferensen, ett svenskt-norskt samarbete med Skagerraks möjligheter i fokus. Marint Gränsforum Skagerrak, som drivs av Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune, är medarrangör tillsammans med Fæder kommune, Tønsberg kommune och Skærgårdsmat. 

Under konferensens två dagar kommer föredrag hållas från forskare, företag och investeringssällskap med flera. Låt dig inspireras av nya spännande satsningar och havets möjligheter! 

Program kommer i höst men anmälan är öppen redan nu. 

Ett gränslöst samarbete i praktiken 

Marint Gränsforum Skagerrak driver sedan projektstarten olika företagsnätverk. I slutet av maj träffades ostronföretagare och forskare från Danmark, Norge och Sverige i ett digitalt nätverksmöte. Tanken genom att mötas över gränsen är att stärka näringen och ta vara på de olika arbetssätt som länderna har samt lära av varandra. På nätverksträffarna förmedlas aktuell och nyttig information, det ställs intressanta frågor och många svar kan ges direkt. En del frågor kan också behöva hanteras och få svar senare. Detta blir ofta en arbetsuppgift för projektet. 

Ostronträffen i maj gav information om flera olika intressanta projekt som drivs kring att utveckla ostronnäringen i Skagerrak. Här finns en hel del utmaningar men genom gott samarbete och ett strukturerat arbetssätt finns en stark tro på en positiv utveckling som gynnar näringen gränsöverskridande. Alla deltagare har på något sätt drabbats av Coronapandemin genom minskad försäljning och färre som kunnat arbeta. Det går dock att se lite ljusning på flera håll och försäljningen av ostron i butik tycks ha ökat i Norge. 

Mötet avslutades med en företagspresentation genom film av Åsa Hardin som driver Kalvö Ostron och har utvecklat ett trevligt koncept kring ostronturism runt Kalvö där familjen skördat ostron sedan 1600-talet.

Marint Gränsforum Skagerraks algnätverk 

I början av juni satte sig ett stort antal algföretagare framför sina bildskärmar för att delta i det första digitala nätverksmötet. Deltagarna var bland annat från Varberg, Dalarna, Göteborg, Stockholm, Norge och norra Bohuslän. 
 
Mötets tema handlade om näringsinnehåll i alger och introducerades genom en film från Linnea Sjögren som driver Catxalot. Linnea är en av Sveriges första algentreprenörer och har plockat tång för matlagning i många år. Hon brinner för att göra alger tillgängliga för matlagning, men har också i sitt arbete stött på många frågor om näringsinnehåll och om det är ofarligt att äta alger. Detta är viktiga frågor i en bransch som är under utveckling. Bjørn Viken från Ting med Tang berättade att i Norge pågår ett arbete på uppdrag av Mattilsynet, med att få fram riktvärden kring näringsämnen.
 
Göran Nylund forskare på Tjärnö och delägare i KosterAlg AB, redogjorde för forskningsläget i Sverige när det gäller alger och algodling. Det är mycket spännande på gång, både när det gäller odlingstekniker men också huruvida det går att använda alger som exempelvis fodermedel eller förpackningsmaterial.  
 
Mötet avslutades med en trevlig företagspresentation från Bohus Seacultur som nu skördat sin odling utanför Gåsö och är på gång att varumärkeskydda några produkter.

Ordfører har ordet

Kjære alle sammen

For noen måneder vi har lagt bak oss, hvordan skal vår fremtid bli? Jeg er ikke i tvil om at vi kommer tilbake til en normal hverdag igjen, men at det blir en tid før og etter korona er jeg heller ikke i tvil om.

Svensk og norsk regjering har håndtert denne pandemien på forskjellige måter og hva som er riktig er det for tidlig å si noe om. En stengt riksgrense har hatt en stor innvirkning på mange i vår region. Ikke minst for handelsstanden på svensk side har det vært en markant nedgang i omsetning. Mens på Norsk side ser handelsstanden en markant økning i omsetning. Vi i Svinesundskommittén skal være forsiktige med å uttale oss om denne situasjonen, for det er til syvende og sist snakk om arbeidsplasser som vi trenger i vår region.

For oss i Svinesundskommittén er det viktig å holde trykket oppe, og siden vi ikke vi kan møtes fysisk, har vi blitt komfortable med digitale møter. Hvor lenge vi må møtes på denne måten blir avgjort av regjeringene i begge land og sist uke bestemte den norske regjeringen å åpne grensen til Norden, men kun til Gotland i Sverige, uten at nordmenn må i 10 dagers karantene ved hjemkomst. Hvor lenge grensen er stengt for reisende i vår region er fortsatt uvisst.

Stengte grenseoverganger var også et tema på forrige AU-møte - hvordan skal vi holde trykket oppe på våre prosjekt når vi ikke kan krysse grensen? Et av prosjektene som har stor fremdrift er Marint grenseforum; vi har 5 nasjonalparker, felles hav og felles mål, som også er FNs globale mål. Fokuset blir derfor «hvordan skal vi få en holdbar marin næringsutvikling?». Det er litt over ett år igjen til dette prosjektet er ferdig og vi venter spent på resultatene.

Jeg vil takke alle for den jobben som gjøres i en vanskelig og uvanlig tid, viljen til omstilling og endring har vært stor, og derfor vet jeg at vi kommer oss igjennom dette til slutt.


Linda Marie Engsmyr

AUG
24

Strandexkursion 13:00-16:00
Arbetar du inom besöksnäring och vill lära dig mer om marina miljöer? Välkommen att anmäla dig.

AUG
31

Strandexkursion 09:00-12:00
Arbetar du inom besöksnäring och vill lära dig mer om marina miljöer? Välkommen att anmäla dig.

AUG
31

Strandexkursion 13:00-16:00
Arbetar du inom besöksnäring och vill lära dig mer om marina miljöer? Välkommen att anmäla dig.

OKT
29

Skagerrakkonferensen
Välkommen att anmäla dig till en konferens om Skagerraks möjligheter, med fokus på mat och nya råvaror. 

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på mandat av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.  Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

SVINESUNDSKOMMITTÉN | SE-452 80 | STRÖMSTAD, SVERIGE info@svinesundskommitten.com | Tel +46 706 48 60 79 | www.svinesundskommitten.com