Uppföljning av konferensen
           "Vänd skolfrånvaro till närvaro
          och full gymnasiebehörighet"
                      14 februari 2018


                          Målgrupp: 
         
Du som deltog på konferensen!
 

Hälsokällan och arbetsgruppen som representerar Fyrbodals kommuner "vänd frånvaro till närvaro och full gymnasiebehörighet" bjuder in till en uppföljning av konferensen i november 2017 där det deltog ca 210 personer från 15 kommuner samt personal från regionen.

Målgrupp och syfte

Du som deltog på konferensen och/eller andra aktörer som arbetar med att hantera frånvaro, förebygga frånvaro och främja närvaro och fullföljda studier i grundskola och/eller på gymnasieskolans Introduktionsprogram!

Frågeställningar och innehåll är;
-Inledning och presentation
-Kort tillbakablick av essensen från konferensen:
-Vad tar vi med oss från konferensen och hur kan vi överätta dessa kunskaper till våra lokala förhållanden och utgångspunkter?
-Hur arbetar vi systematiskt med koll och uppföljning och insatser som främjar närvaro och minskar frånvaro?
-Vad gör vi på hemmaplan och hur arbetar vi med rutiner, arbetssätt och metoder som ökar närvaro och ökar andelen gymnasiebehöriga elever?
-Kort presentation av ESF-projektet "En skola för alla" som syftar till att fler ska fullfölja sina studier samt minska skolavhopp"


Plats, tid och arrangör
 • Plats: Uddevalla, Hälsokällan, Strömstadsvägen 48.
 • Tid: 13.00-16.30

Anmälan:
via vår anmälningslänk.senast den 5 februari 2018
 • Avgift:
  Gratis för regionanställd personal i Fyrbodal samt för de kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan, vilka är Vänersborg, Uddevalla, Bengtsfors, Mellerud, Åmål, Färgelanda, Dals Ed, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust).
  För övriga 500 kr/deltagare.
  Obs: anmälan är bindande. Ej avanmäld plats debiteras med 500 kr!

  Kontakt
  Henik Erlandsson (0522-44 08 52) henrik@halsokallanfyrbodal.se


Läs mer om Hälsokällan