ESF-projektet VÄL - Vägledning för livet,
                      Högskolan Väst och 
            Fyrbodals kommunalförbund

bjuder in till inspirationstillfälle på temat 
            könssegregerade gymnasieval
     samt normer i utbildning och arbetsliv.

"Motverka könssegregerade gymnasieval"
Visst vet vi redan att vi har en starkt könssegregerad skola och tillika arbetsliv. Vad kan vi göra? Marcus Svensson inspirerar oss!

Marcus är f d gymnasielärare men arbetar idag som jämställdhetsstrateg. Han har sedan 10 år tillbaka utbildat och föreläst om jämställdhet och genus. Med energi och engagemang avslöjas samhällets reproducerande av ojämställdheten och hur vi gör traditionella könsroller för killar och tjejer. Om vi ska klara av att bryta traditionens makt så måste vi bli medvetna om hur vi gör kön betydelsefullt, när det i själva verket inte ska vara det. Vi måste få syn på oss själva i genussystemet. Först där efter kan vi börja utmana de unga.


Plats, anmälan och program
  • 26/2 Trollhättan, Högskolan Väst kl. 09.30-16.00 Lokal Entré AIL.
  • Dagen är kostnadsfri (max 50 deltagare).
  • Vi bjuder på  fika och lunch.
Program:
09.30 Dropp in fika
10.00-12.00 Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg Trollhättan stad.

LUNCH

13.00-14.30
Från normkritik, via normmedvetenhet till normkreativitet.
Workshop med Henrik Erlandsson och Mia Lindberg, Fyrbodals kommunalförbund. Bägge med många års erfarenhet att synliggöra könssegregering inom skola och arbetsliv.

14.30-14.45 Fika

14.45-15.15
Högskolan Väst

Hur jobbar vi med normer inom högskolan. Beatrice Löfström och Carina Kullberg

15.15-16.00 "Hitta drivet". Om Högskolan Västs samarbete med grundskolor inom Fyrbodal. Maria Spante.

Anmälan
Senast den 5 februari 2018 via vår anmälningslänk.

Kontakt
Mia Lindberg (0522-440871) mia.lindberg@fyrbodal.se


Läs mer om Hälsokällan