Träffar för projektmedarbetare i Fyrbodal
              ESF-projektet "En skola för alla" 
                           Våren 2018

                          Nyheter ESF-projektet -  En skola för alla
Hej! Hoppas du har eller haft en härlig jul och nyår. Vi vill göra dig uppmärksam på några av de träffar som planeras i projektet en skola för alla under vårterminen 2018. Dessa träffar är för alla projektmedarbetare som kommer att arbeta i projektet En skola för alla.

1) Lokal upptaktsträff alla projektmedarbetare i Fyrbodal - Torsdag den 15 februari
Torsdagen den 15 februari kommer vi att hålla en upptaktsträff för alla projekmedarbetare i projektet En skola för alla i Fyrbodal. Träffen syftar till att gå igenom En skola för alla-projektet samt träffas för att gå igenom förväntningar på varandra i projektorganisationen.
Samtliga projektmedarbetare som kommer att finansieras i projektet hoppas vi då kan delta.
Tid och plats: 15 februari 09.00-12.00 på Hälsokällan (Strömstadsvägen 48 i Uddevalla).

2) Uppstartskonferens för projektet En skola för alla den 15 Mars i Göteborg!
Målgruppen för uppstartskonferensen den 15 Mars är: styrgrupp, arbetsgrupp, projektledning, projektmedarbetare. 
 
Syftet med konferensen är att mobilisera hela projektorganisationen där det övergripande målet för projektet är att fler ungdomar ska fullfölja sina studier samt minska skolavhoppen i regionen.
 
Projektet har lite olika inriktningar där olika exempelskolor/enheter kommer att arbeta fokuserat kring sitt/sina målområden. Dessa är:
-Satsningar kring närvarofrämjande och frånvaroförebyggande insatser och frånvarohanteringssystem.
-Förstärkt KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
-Digitalt system i pilot (mellan hemkommun och gymnasieskolor).
-Plug in
-Jämställda studie- och yrkesval
-Nyanländas gymnasiebehörighet
-Främjande lärmiljöer
-Steg1 (Ungdomar som varken är i arbete eller studier).
-Samverkan skola och primärvård!
 
För mer info och program gå till programmet nedan;

Till programmet!

3) Lärträff alla projekmedarbetare Fyrbodal Tisdagen den 29 Maj kl. 09.30-15.00

Dessutom kommer vi ut för att sätta upp en plan tillsammans med varje enhet kring projektet. Detta gör vi tillsammans med respektive enhet en halvdag som kommer att få medfinansiering i projektet och förslag på datum till detta kommer.

 
Med hopp om en intressant resa som vi kommer att göra tillsammans!
 
Med vänliga hälsningar och med hopp om ett spännande och lärorikt projekt!
 
Henrik Erlandsson, Mia Lindberg och Margareta Laurell. Delprojektledare En skola för alla!
Fyrbodals kommunalförbund
 
"Vi driver projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden"

Läs om projektet


Läs mer om Hälsokällan