Kärt besök i Uddevalla
Under sommaren hade vi nöjet att hälsa M/T Tamina välkommen till Uddevalla.
Anledningen till att detta var så speciellt för oss är att fartyget är registrerat med Uddevalla som hemmahamn. Att ett kommersiellt fartyg har Uddevalla som hemmahamn är sällsynt och att det sedan anlöper hamnen är än mer ovanligt.

Besöket som varade några dagar var för underhåll och förberedelse inför en försäljning till Chile. M/T Tamina har tidigare seglat längs västkusten som bunkerfartyg.

Vi önskar henne lycka till i framtiden!
Hantering av nygammalt varuslag
Den sista tiden har importen av bostadsmoduler återkommit och vi har noterat att man verkar ökat byggandet med denna sortens snabba konstruktionsmöjlighet.
Byggnation med moduler anses som ett bra alternativ till snabba lösningar på bostadsproblem.

Modulerna anländer med fartyg och lossas samt lagras i hamnen. Från hamnen skickas modulerna till olika byggplatser i Sverige. Vår hamns nära tillgång till större vägar och bra infrastruktur har visat sig vara konkurrenskraftigt. Hamnen och hamnområdet är klassat som riksintresse i syfte att bl.a. erbjuda sjöfarten denna möjlighet. Dessutom kan land-ström levereras från de flesta av kajerna.
J.Carrión skapar bas i Uddevalla
Transportören J.Carrión har skapat en bas för sina transporter mellan Sydeuropa och Norge hos oss i Uddevalla.
Upplägget innebär att man har en inhängnad uppställningsyta för sina fordon och trailers och personalutrymmen med tillgång till Wi-Fi. Det inhängnade området är säkert för både personal och last och ligger bra till med sin närhet till E6.

Stora uppställningsytor och tillgång till lokaler på Fröland har gjort denna skräddarsydda lösning möjligt.
Euroafrica Line trafikerar Uddevalla hamn
Under hösten kommer Euroafrica Line att anlöpa Uddevalla på månadsbasis.
Man erbjuder konventionell trafik till Västafrika - bland annat Dakar, Takoradi och Lagos. Förfrågningar och bokningar hanteras av SOL i Göteborg.
Svenska Orient Linien
Vägsituationen vid ombyggnaden av tunnlarna på riksväg 44 i Uddevalla
Under perioden 2015-09-29 t.o.m. 2017-12-31 kommer reparation och ombyggnad av tunnlarna i Uddevalla att utföras i tre etapper. Vi förväntar oss inga större störningar när det gäller transporter till och från hamnen.
Etapp 1: fr.om. 2015-09-29 t.o.m. 2015-11-30.
Etapp 2: fr.om 2016 mars t.o.m. november.
Etapp 3: fr.om 2017 mars t.o.m. december.

Under ombyggnadstiden uppmanas vi som trafikanter att söka oss alternativa vägar för att minska trycket i tunnlarna. En del av trafiken kommer bl.a. att ledas om över ”gamla E6” genom Benders område. Här kommer det att vara en hastighetsbegränsning till 50 km/h. För mer detaljerad information, se Trafikverkets länk nedan.
Information från Trafikverket
Nyanställning i hamnen!
Håkan Gustavsson är det senaste tillskottet hos oss på Uddevalla Hamnterminal. Han är anställd som underhålls-mekaniker och kommer bland annat se till att våra kranar hålls i toppskick!

Välkommen till oss!


Länkar

Dela detta nyhetsbrev på:
facebook email
google twitter
linkedin myspace