NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 2 OKTOBER 2015 | VISA WEBBVERSION | SKICKA TILL EN VÄN
Blekingedagen 2015
Mötesplats för samtal och goda initiativ
på väg mot det attraktiva Blekinge
Blekingedagen i onsdags bjöd på många inspirerande exempel på hur vi med kulturens hjälp kan skapa det attraktiva Blekinge. Minglet mellan föredragen var ett bra tillfälle för många möten både med gamla bekanta och nya ansikten.

De många utställarna gav en inblick i bredden av Blekinges kulturliv. Vi fick också genom bland andra Ronneby Kulturskola prova på hantverk av olika slag. 

Nu dröjer det ett år till nästa Blekingedag som 2016 kommer att hållas någonstans i Karlskrona i ett ämne som är viktigt för Blekinges utveckling.

Här följer ett försök till en kort sammanfattning av den innehållsrika dagen.
Kulturens roll för
en regions utveckling
Kulturens roll i det
framtida samhällsbygget
Det är fullt möjligt för Blekinge att lyfta med kultur – Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap på Linneuniversitetet gav argument för att kulturen har stor betydelse för en regions utveckling. Digitaliseringen ger nya förutsättningar för alla livets situationer från vaggan till graven, menar Kerstin Brunnberg. Kultur 3.0 tar en större demokratisk ansats genom att den både gör konsten mer tillgänglig och ökar möjligheterna till eget skapande.
Läs mer
Läs mer
Kulturens roll i stadsplaneringen Kreativitetens betydelse för lärande
Kultur bidrar till samhället genom att skapa identitet, mötesplatser och varumärken, menar Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn. Stadsutveckling handlar om att uppmuntra till att skapa en stad där alla trivs – eftersom det är människor som gör en plats intressant.  Unga behöver skapa själva med dans, musik, bild och skrift för att lära. Ulla Wiklund poängterade vikten av att låta barnen skapa på sina egna villkor. Genom att uppleva, reflektera, få nytt fokus och göra lär vi oss.
Läs mer
Läs mer
Kulturens roll för hälsan Dans och musik på Blekingedagen
Kultur är en röd tråd som binder ihop sammanhang och ger känslan av gemenskap - något som påverkar vår hälsa. Anna Andersson, Landstinget Blekinge och Ann-Christine Bernhardsson, Blekinge bildningsförbund, redogjorde för hur det hänger ihop. Självklart var det inte bara prat under Blekingedagen. Kulturföreningen Spider dansade, Ida "Adee" Nilsson med band sjöng och spelade och Lars Lindquist från Bräkne Hoby gav oss en inblick i en Bräkne Hobybos liv.
Läs mer
Höstkronan växer fram med naturen som inspiration
I en av de praktiska "prova på" aktiviteterna tillverkade vi en höstkrona under ledning av Marie ”Mimmi” Olivendal och Hanna Bark. Materialet i kronan är hämtat från naturen. 
Upplev Blekingedagen - igen
Hela Blekingedagen går att titta på i repris. Gå in på www.youtube.se/regionblekingetv eller klicka på filmen nedan.

Efter varje artikel finns också en länk till YouTube-filmen. De länkarna visar filmen från just det avsnitt som artikeln handlar om.
Blekinge lyfter med Kultur - Blekingedagen 2015 

För sjätte året i rad har vi riggat vår Blekingedag. Varje år blir vi lika förvånade över hur det går att utveckla mötesplatsen och hur angelägen dagen är – med Blekinges attraktivitet, framtid och utveckling i fokus.
 
Cirkeln är också sluten, det var i Ronneby vi startade 2010. Uppdraget som vi fick då av regionstyrelsen var att anordna en årlig öppen dag med fokus på vår regionala utvecklingsstrategi – Blekingestrategin – och skapa en bred delaktighet i processen med den nya strategin. Det är underbart att se att entusiasmen och engagemanget fortsätter att spridas, och växer starkare för varje år, för ett attraktivare Blekinge som har så många värden att ta till vara på och utveckla.
 
Årets tema, kultur, visar med tydlighet sin självklara plats bland utvecklingsverktygen för Blekinge. Kultur är nödvändigt när vi fortsätter att utveckla Blekinge och bygga regionens attraktivitet.
 
Från årets Blekingedag finns många citat och lärdomar att ta med, inspirerande föredrag som tvärsar våra traditionella strukturer och lyfter fram vikten av konst och kreativitet, digitalisering, samverkan och så givetvis barn- och ungdomar, det vi själva lyfter fram i vår kulturplan.
 
Nu måste vi fortsätta samtalen och samverkan för att gå från ord till handling, SAMHANDLING.
 
Tack till alla som bidrog till dagen!
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Tyckt i vimlet

Vilken roll har kulturen i en bredare samhällsutveckling?
Elisabeth Bååth, projektledare

- Kan fungera som en bra plattform för andra verksamheter som normalt sett inte direkt förknippas med kultur. Vi kan hitta nya infallsvinklar och våga göra det som kanske blir vardagsmat i framtiden. Genom kultur kan vi prova nya vägar att ta oss an saker.
Daniel André,
strategisk planerare


- Kultur ger möjlighet till andrum och ny energi, att gå upp i något annat än det som upptar en i vardagen. Man får en arena och möjligheten att tänka nytt, större och bredare. Ger nya perspektiv även i arbetslivet för de som inte direkt jobbar med kultur.
Annie Sunesson, gymnasieelev

- För mig själv är det en självklar del av samhället och också det jag kommer att jobba med. Kulturen lockar människor och kan ge bra effekter på bland annat näringsliv.
Peter Håkansson, hjärnhandlare

- Kulturen är en mycket viktig beståndsdel av samhället. För mig ger det kreativitet för annat. Den fungerar som en bredare inspirationskälla.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Blekinge kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.