NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 23 MAJ 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Sociala företag allt vanligare i Blekinge
Sociala företag blir allt viktigare för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden.
Arbetsintegrerande sociala företag är den allmänna benämningen på företag där det viktigaste målet är att skapa jobb för dem som inte har arbete – inte generera vinster. Men även om vinsten inte är något mål i sig, är det den affärsmässiga inriktningen på företaget som skapar arbetstillfällen.

Sociala företag och social ekonomi har diskuterats en längre tid, inte minst inom EU. I Sverige har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att ge stöd och insatser för att stärka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. Regeringsuppdraget kommer från både arbetsmarknads- och näringsdepartementet och omfattar 60 miljoner kronor fram till 2018. Insatserna genomförs i samråd med Arbetsförmedlingen och målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

SKAPAR DELAKTIGHET
Fördelen med arbetsintegrerade företag i förhållande till andra arbetsmarknadsinitiativ är att deltagarna får en större delaktighet i verksamheten. Det handlar alltså inte bara om arbetsträning och sysselsättning för att kunna söka nya jobb utan också möjligheten att bli delägare vilket skapar ytterligare motivation för den arbetslöse.

De arbetsintegrerande företagen kan drivas som exempelvis arbetskooperativ och är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Region Blekinge ger stöd till Coompanion för att utveckla det sociala företagandet i Blekinge. Coompanion är en lokalt styrd medlemsorganisation som bistår kooperativa företag med rådgivning och hjälp. Coompanion har också fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bland annat starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Projektet som heter Social inkludering och tillväxt i Blekinge ska pågå i tre år. Uppgiften är att skapa förutsättningar för att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i regionen.
Många sociala företag finns inom service och handel.
BLEKINGE KAN BÄTTRE
Blekinge har tidigare varit ett län med få arbetsintegrerande sociala företag. Det vill Marianne Lundkvist, verksamhetsledare och rådgivare vid Coompanions Blekingekontor, ändra på. Och det finns goda förutsättningar för fler sociala företag i Blekinge menar hon.

– Absolut! Jag vill påstå att förutsättningarna aldrig har varit bättre än vad de är nu. Genom tre-årsprojektet Social inkludering och tillväxt kan vi stödja entreprenörer som vill starta arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge men även stödja de sociala företagen som redan finns i Blekinge.

I så fall inom vilka områden?

– Det är ofta kommunala arbetsverksamheter som runt om i landet knoppats av till sociala arbetskooperativ. Vi har några sådana exempel i Blekinge. Sociala företag finns i alla typer av branscher, men är vanligast inom service och handel. Vanliga verksamheter runt om i landet är restauranger och kaféer men också tjänster inom Rut och Rot.
 
De allra flesta sociala företagen i Sverige har startats utifrån olika projekt i samarbete med offentliga partners, men det finns också de som startat helt på egen hand utan något stöd. Vanligt är också att det finns en intresseorganisation eller ideell förening i bakgrunden.
Mer om projektet "Social inkludering och tillväxt i Blekinge"
Lyssna på utredaren om socialt företagande
Regeringen har gett Näringsdepartementet i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Arbetet har utförts av Lars Bryntesson.

Syftet är att främja social ekonomi och stärka social innovationskraft i Sverige. Målet är att ta fram förslag på hur näringspolitiken kan bidra till att stärka det sociala företagandet. Bryntesson ska redovisa sitt arbete senast den 31 maj och den 7 juni besöker han Blekinge och presenterar vad han kommit fram till.

Är du intresserad av komma och lyssna på Lars Bryntesson? Läs mer här, du anmäler dig genom att kontakta Coompanion Blekinge.
Några sociala företag
i Blekinge
Du kan hitta ytterligare några på Sofisam.se:
 
CooPartner ekonomisk förening
Transporter, lokalvård och fastighetsservice. Exempel på en kommunal avknoppning.
 
Bilvårdsföretaget KASAK ekonomisk förening i Karlskrona
Tar hand om kommunens 400 leasingbilar.
 
Nya Bokbinderiet ekonomisk förening och Kaffestugan i Wämöparken
Båda företagen har tidigare drivits i kommunal regi i Karlskrona kommun.

NJS Garage AB
Mopedverkstad som också säljer mopeder, elcyklar mm. Erbjuder även bokföringstjänster.

Träffpunkt Vidablick ekonomisk förening i Ronneby
Firade nyligen 15-årsjubileum. Erbjuder aktiviteter och daglig verksamhet på Vidablick i Ronneby.

Solbacka Resurskooperativ ekonomisk förening
Sköter fönsterputsen på försvarets anläggningar i sydöstra Sverige.

Rätt Udda ekonomisk förening
Tygbutik och loppis som drivs av tre kreativa entreprenörer sedan 2015.

Grön Resurs ekonomisk förening
Integrationsprojekt i Karlshamns som startats med stöd från Karlshamns kommun.

Papiliona AB
Driver bland annat en Eko-butik i Karlshamn.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.