Möten över kulturgränser
30 maj 2018


Många av de migranter som nu kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klan-, släkt-, och religionstillhörighet intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Välkomna till en angelägen dag som kommer att belysa viktiga ämnen som är kopplade till värderingar och normer kring religion, kultur, migration och mänskliga rättigheter. 


Syfte
Syftet med denna utbildning är att du skall få större kunskap i frågor som rör religion, samhälle och mångkultur såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas i ditt vardagliga arbete.
 
Föreläsare
Jonatan Malm, Religionsvetarna.
    
Dagens upplägg
Dagen kommer att utgå utifrån deltagarnas förväntningar och frågor.
Ett genomgående tema är att visa på hur könsroller, ålder, status och auktoritet är kopplat till religion och kultur.

Utbildningsdagen börjar med att vi diskuterar typiska uppfattningar om vad religion och kultur är och kan vara, samt vad som är viktigt att tänka på när man närmar sig religiösa människor med bakgrund utanför Europa. Vi exemplifierar detta genom att ge en kortfattad introduktion till islam: några viktiga berättelser och grundläggande traditioner.
  • Vidare beskriver vi bakgrunden till kulturmöten då många av de migranter som nu kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige där inte religionen i dag har så stor påverkan? Vi lyfter praktiska och konkreta exempel primärt från Somalia och Eritrea och Syrien.
     
  • Utbildningen sätter kulturmöten i fokus utifrån vardagens problem, utmaningar och möjligheter. Vi exemplifierar med olikheter när det gäller synen på uppfostran, samt kring könsnormer.
     
  • Vad kan en ”svensk” kultur vara för något, och vilka problem kan uppstå i mötet mellan denna kultur och andra kulturer. Krockar religion med mänskliga rättigheter?
     
  • Kulturmötets risker och eventuella krissituationer som kan uppstå. Det är lätt att känna skam och skuld när en tvärkulturell relation inte fungerar eller när det uppstår en kris. Hur kan man förhålla sig till, och tänka konstruktivt kring detta?
I utbildningens sista del diskuterar vi olikheter i synen på uppfostran mellan familj, tradition, heder kontra individens rätt och  individuella val. Vilka är dom rådande könsnormerna, och vilka är dom vanligaste familjetyperna? Slutligen ger vi några praktiska tips på hur man kan höja sin kulturkompetens.
 
Målgrupp
Alla personalgrupper och förtroendevalda. Gode män, förvaltare, överförmyndare.

Datum och tid
30 maj 2018, kl. 09.00 - 16.00. Kaffe och fralla serveras från kl. 08.30

Plats
Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla

Avgift
Avgift uttas med 2 800 kronor per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för kaffe och lunch. 

Anmälan
Anmälan sker senast den 2 maj via länk nedan.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.

 


Klicka här för anmälan