NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 15 FEBRUARI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Allt fler turister till Blekinge
Fler och fler besökare väljer att övernatta i Blekinge. Enligt statistik från Tillväxtverket har både svenska och utländska övernattningar ökat. Ökningen är större i Blekinge jämfört med grannregionerna.
Den totala ökningen för länet i övernattande på hotell, vandrarhem, stugbyar, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser är 6,2 procent. En ökning som är större än våra grannar i syd som Kronoberg, Halland och Kalmar län har lyckats nå under 2015.

– Ökningen av övernattande från utlandet har ökat med 6,8 procent vilket bekräftar de signaler vi har fått under 2015 från länets anläggningar och aktörer, säger Leif Wictorén länsturismchef på Region Blekinge. Det tyder också på att vi arbetar på rätt sätt och jag hoppas att vi 2016 har en fortsatt positiv uppgång. Ju mer vi samordnar våra marknadsföringsresurser desto större möjligheter får vi att nå våra marknader.

Logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem i Blekinge hade den näst största ökningen i hela landet. Störst ökning hade Örebro län med 14,6 procent följt av Blekinge med 13,3 procents ökning.

– Det är mycket glädjande att intäkterna ökar för våra besöksnäringsföretagare. Kan samarbetet mellan kommunerna och marknadsbolaget VisitBlekinge AB (svb) bidra till att intäkterna ökar ännu mer - och därmed skatteintäkterna -  så har vi uppnått ett av de viktigaste målen i vår strategi för besöksnäringen, menar Leif Wictorén.

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa
Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar* med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.
Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.
Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,3 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent, i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent och i Blekinge 6,2 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.
 
*Den officiella turismstatistiken utgörs av inkvarteringsstatistik som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas nationalitet för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Källa: SCB/Tillväxtverket.
Välkommen till Blekinge – fler och fler upptäcker vilken pärla Blekinge är

”Välkommen till Blekinge, där du bland annat får uppleva en skärgård utan dess like. Längs en 80 mil skärgårdssträcka har du 800 öar att upptäcka. – – – Till ytan är Blekinge Sveriges näst minsta landskap och kanske är det just småskaligheten som gör Blekinge så pittoreskt och spännande.”

Så inleds årets magasin från Visit Blekinge. Det känns som om möjligheten för att besöksnäringen ska växa är än större än siffrorna för 2015. Vår resa mot en fördubblad omsättning för besöksnäringen har bara börjat.

I vår regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin, har vi också lyft besöksnäringen som ett skyltfönster för att synliggöra Blekinge, inte enbart för besökare utan också för potentiella inflyttare, partners och investerare.
 
När besökare kommer till Blekinge får vi en unik möjlighet att skapa en relation med dem. Ett bra bemötande kanske gör att de kommer tillbaka till Blekinge, blir en god ambassadör och pratar gott om oss och kanske flyttar hit.

I samband med starten av ett större internationellt projekt för någon vecka sedan träffade jag just en sådan fantastisk ambassadör för Blekinge. Han hade semestrat på cykel i Blekinge och var lyrisk. Han tyckte att tillgänglighet till ö-världen var fantastisk och han prisade möjligheten att ta med cykeln på tågen.
 
Hur skönt är det inte att möta någon utifrån som har upptäckt det vi själva ser. Men som ofta, det räcker inte med god tillgänglighet och bra väder. Ett gott värdskap är det som skapar upplevelsen och som många gånger kan få dig att glömma några dagars regn, till och med på cykel genom Blekinge.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.