Välkommen till Region Skånes nyhetsbrev om biblioteksutveckling!

Med detta nummer hälsar vi välkomna till en höst full av olika former av tillfällen för kompetensutveckling! Vi presenterar dessutom nya texter om aktionsforskning, som är en strålande form av kompetensutveckling. Och så får vi en rapport från det regionala biblioteksrådet, där man har diskuterat framtidens kompetensbehov.
Och pssst - kom ihåg att ni kan söka bidrag till olika insatser för kompetensutveckling före den 11 oktober! Trevlig start på hösten!

Dr. Matt Finch utarbetade konceptet Library Island när han var ”Creative in residence” på State Library of Queensland i Australien.

Library Island

– en lekfull workshop om biblioteken och den digitala kompetensen i Malmö den 19 oktober

Vill du ha nya idéer kring hur ni kan arbeta för att höja den digitala kompetensen hos både befintliga och potentiella användare? Vill du samtidigt ta upp frågor som behandlar spänningar och konflikter som kan finnas i ert lokalsamhälle? Kom och var med på workshopen ”Library Island” - ett rollspel i gränslandet mellan verklighet och fiktion! 

Lär dig att filma med mobilen!

Workshop den 14 november

Kursen tar upp hur du tekniskt och innehållsmässigt lägger upp arbetet när du ska presentera exempelvis ett projekt med hjälp av film. Från förberedelser till publicering!
 

Bibliotekarier utforskar sitt läsfrämjande arbete i nya texter

Under 2017 och 2018 deltog sex bibliotek i Region Skånes projekt Forskningscirklar för utveckling av bibliotekens läsfrämjande verksamhet. Deltagarna har utforskat olika områden inom den läsfrämjande verksamheten -  allt från att läsa deckare till små barns läsning.
Nu kan du läsa deltagarnas egna berättelser om läsfrämjande arbete i Landskrona, Lund, Kristianstad, Malmö, Trelleborg och Åstorp.

Rapport från det regionala biblioteksrådet

Maria Tsakiris bloggar från senaste mötet med biblioteksrådet - då temat var framtidens kompetensbehov på biblioteken.
Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 
 

Nyfiken på Dewey?

Inspirationsdag i Malmö den 18 oktober

Från bokstäver till siffror! Malmö stadsbibliotek har gjort resan och bjuder in till en dag om Dewey utifrån olika perspektiv.

Hur gick det sedan?

Rykande färsk uppföljning av projekt med aktionsforskande bibliotekarier

Minns du de nyanlända föräldrarna i Hässleholm som läste Mulle Meck? Eller Läslyftet för elever med svenska som andraspråk i Landskrona? Båda exemplen fanns med i Aktionsforskande bibliotekarier - en rapport om läsfrämjande verksamhet från 2016. Nu finns nya spännande uppföljningstexter på vår webb - där vi får veta hur det gick sen för några av projekten.

Vad behöver ni lära er mer om på ditt bibliotek?

Sök bidrag för kompetensutveckling senast den 11 oktober!

Bibliotek som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal kan få finansiering från Region Skåne, om ni också bjuder in bibliotekspersonal från andra bibliotek. 
Insatsen kan vara exempelvis vara en föreläsning, en workshop eller ett studiebesök. Många av de olika exempel som du ser i vår kalender arrangeras idag av de skånska biblioteken, i samarbete med Region Skåne.  

SEPTEMBER
27

Sätt kryss i kalendern!

Nedan hittar du aktuella möten, utbildningar och seminarier inom biblioteksutveckling som Region Skånes kulturförvaltning bjuder in till, ofta i samarbete med folkbiblioteken eller andra aktörer. 
OBS! Håll utkik efter uppdateringar i kalendern på webben!

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera