Nyheter från projektet Juni 2016
Projektet på många spännande arenor!

I vanlig ordning är det fullt upp före semester/ferieperioden, och vårt projekt har inte varit något undantag. Projektet har funnits med både på Folkemödet och MAX IV-invigningen, och planeringen pågår inför Mötesplats Skåne den 19 augusti – läs mer om detta här i nyhetsbrevet. Projektet har också redovisats för de skånska riksdagsledamöterna, som fick med sig ett antal viktiga budskap till Stockholm!
 
På projektets styrgruppsmöte den 31 maj avhandlades bland annat status, budget och uppföljning, och alla delar löper på enlig plan. Det beslutades även om ”spelregler” för horisontella kriterier i projektet – läs mer om detta här i nyhetsbrevet. Samma dag beslutade Steering Committe för delprojektet MAX4ESSFUN om 5 nya 6-månaders experimentprojekt, och därmed är 35 projekt igång eller färdiga för uppstart.
 
Den 8 juni höll delprojektet Internationell Attraktionskraft en workshop för alla projektdeltagare. En ny analys presenterades där jämförelser gjorts med andra europeiska regioner med likande förutsättningar, och det blev givande diskussioner med infallsvinklar från andra delprojekt. Detta blev ett gott exempel på hur vi kan berika varandra genom synergier och korsbefruktningar inom projektet.
 
Vårt evalueringsteam leds nu av Anna Zingmark från Ramböll, och teamet möter under juni-augusti alla delprojekt för statusuppdatering och coaching kring mål, resultat och ”projektlogik”.
 
Ett förslag till svensk ESS-strategi har nyligen lämnats till svenska regeringen, och vi är glada för att vårt projekt nämns både i den danska och den svenska ESS-strategin.
 
I den danska delen av projektledningsteamet har vi också lite nyheter: Jakob Øster, som varit med som projektstrateg under hela projekttiden, har nu rollen som co-projektledare (50%). Johanne Horsbøll har samtidigt börjat som projektsekreterare (50%). Vi önskar Johanne varmt välkommen in i projektteamet.
 
Vi kan nu se tillbaka på en intensiv period med riktigt fina och engagerade insatser i projektet – och vi i projektledningen hoppas att alla får en riktig skön sommarledighet!
 
På återseende – om inte förr så på Mötesplats Skåne den 19 augusti!
 
Vi alla i projektledningen önskar en riktigt skön sommar!

/Eskil

Se en kort film om projektets
seminarium på Mötesplats Skåne
.
Lyssna på oss på Mötesplats Skåne!

Mötesplats Skåne är den skånska motsvarigheten till Almedalen och Folkemödet med omkring 1500 besökare och ett 50-tal seminarier. På förra årets arrangemang hade vårt projekt en pre-kickoff med ca 120 besökare. Nyckelpersoner i projektet berättade då om vad vi ville uppnå med samarbetet, och det blev mycket uppskattat!
 
I år har vi ett seminarium som tar utgångspunkt i invigningen av MAX IV och vad unga forskare gör inom vårt delprojekt MAX4ESSFUN:
 
MAX IV invigt – forskare från tre länder laddar tillsammans!
I juni invigdes MAX IV – en forskningsanläggning i världsklass. Vad är MAX IV och hur tar vi vara på möjligheterna? 8 universitet i Sverige, Danmark och Norge gör en jättesatsning tillsammans med anläggningarna i Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Hör unga forskare berätta om sina spännande experiment!
 
Medverkande:
 • Professor Sine Larsen, Köpenhamns Universitet
 • Science Director Jesper Andersen, MAX IV
 • Kommunikationschef Tutti Johansson Falk, MAX IV
 • Unga forskare och handledare från olika universitet i Sverige, Danmark och Norge
 
Moderator: Johan Wessman, vd Öresundsinstituttet, Chefredaktör News Öresund
 
Tid: 19 augusti kl 14.00
Plats: Dockplatsen i Malmö (invid Region Skånes hus)

Mötesplats Skåne består av ett 50-tal seminarier av olika arrangörer som på olika sätt knyter an till Skånes regionala utvecklingsstrategi. Dagen pågår från kl 9 till 15, samtliga seminarier är öppna för alla, allt är avgiftsfritt, kom när du kan och gå när du vill. 

Anmäl dig här.
 


Läs mer om Mötesplats Skåne 2016

Öppet Hus på MAX IV inför invigningen – projektet på plats!

Den 21 juni var det officiell invigning av MAX IV. Helgen innan var det förbokade visningar av MAX IV för allmänheten. Det blev ett mycket lyckat arrangemang med omkring 1700 entusiastiska besökare. På plats fanns vårt projekt för att synliggöra vårt stora, gränsregionala samarbete för att främja nyttan av MAX IV och ESS. Uppskattningsvis berättade vi om projektet för drygt 500 besökare, och vi delade ut våra små foldrar. Vi hade också helt nya roll-ups för projektet – och dessa kan vi nu använda i andra externa sammanhang i framtiden. Säg till om ni vill låna dem!.

Se bildspel från Öppet hus
Folkemödet – Debat om internationale talenter og Science Show!

På det danske Folkemøde (Danmarks svar på Almedalen) var projektet repræsenteret i både en debat om tiltrækning af internationale talenter og et ’science show’. Her viste unge forskere, hvad man kan bruge ESS og MAX IV til i fremtiden, mens tre seniorforskere gik i direkte dialog med folk om deres særlige forskningsområde. Både debat og showet havde mange besøgende og var derfor en vellykket folkeoplysende indsats om hvad ESS og MAX IV kan bruges til, og hvordan vi får indrettet samfundet til at få mest nytte ud af anlæggene.

Månedens partner: Aarhus Universitet
 


I dette nyhedsbrev har vi talt med Aarhus Universitet, som er med i delprojektet MAX4ESSFUN. Det er blevet til en snak om, hvorfor Århus er med i projektet og hvilke områder, der er særligt interessante for dem at fokusere på.
 
Fra Århus Universitet er der to større grupperinger, som deltager i MAX4ESSFUN projektet, da de i stor udstrækning allerede anvender synktron- og neutronstråling fra store faciliteter udlandet.
 
Strukturbiologi
Den ene gruppe omfatter forskere indenfor strukturbiologi , som arbejder på institut for Molekylærbiologi og Genetik, institut for Biomedicin, og Interdisciplinary Nanoscience Centeret (inano). Der er for tiden ca 100 personer på Aarhus Universitet, som anvender strukturbiologiske metoder. Her anvender de røntgenkrystallografi, småvinkel spredning samt i stigende grad elektronmikroskopi til at studere proteiner og andre makromolekylers atomare opbygning og funktion.
 
Materialeforskning og Nanoteknologi
Den anden gruppering fra Arhus, som deltager i MAX4ESSFUN, omfatter forskere inden for materialeforskning og nanoteknologi, som er tilknyttet Institut for Kemi og det interdisciplinære iNANO center. Her er der i øjeblikket seks forskningsgrupper med tilsammen ca. 100 personer, der benytter sig af synkrotron- og neutronstråling, primært inden for metoderne diffraktion, totalspredning og tomografi. Anvendelsesområderne omfatter bl.a. termoelektriske materialer, ion-batterier, katalysatorer, magnetiske materialer, uorganiske nanopartikler, tyndfilm, brintlagrings-materialer samt bio-uorganiske systemer såsom knogle, emalje, osv. Herunder kombineres med en bred vifte af komplementære analyseteknikker, f.eks. elektronmikroskopi, grundstofanalyse, måling af fysiske egenskaber, termisk stabilitet, osv.
 
Kendskabet til metoderne spredes ud
’Til vores glæde involverer MAX4ESSFUN nu også en medvejleder fra institut for Geoscience på Århus Universitet, som hjælper en postdoc fra Lunds Universitet med at studere biomineralisation, det havde vi ikke forudset’, fortæller Professor Gregers Rom Andersen.


Läs hela artikeln om Månedens partner: Aarhus universitet här
Spelregler gör projektet ännu smartare!

De spelregler som beslutades av styrgruppen den 31 maj ser hållbar utveckling/bæeredygtighed, jämställdhet/ligeställning och lika möjligheter/icke-diskriminering som tillgångar för att göra vårt projekt ännu bättre. Bland annat ska alla delprojekt ta fram två indikatorer för det fortsatta arbetet. I framtiden vill vi också lyfta goda exempel här i nyhetsbrevet och på hemsidan.
 
Spelreglerna finns i sin helhet under Resurser på hemsidan.


Spelregler för projektet med utgångspunkt i “horisontella kriterier”

Save the date, 28 september 2016:
Big Science: Teknikutmaningar och affärsmöjligheter
Teknikworkshop - Industrimässa - Speed-dating


Nu kommer de hit! Träffa representanter från forskningsanläggningar i Europa - Lyssna på deras behov - Berätta om vad ni kan leverera – Ställ ut på vår industrimässa!
Välkommen till en dag fylld av möjligheter till kunskapsutbyte och kontakter!

TID: 28 september, kl 09.00 – 16.30
PLATS: AF-borgen, Sandgatan 2 i Lund (Sverige)

Du kommer att lyssna på, och träffa representanter från forskningsanläggningarna:
 • ISIS och Diamond Light Source - Oxford, England
 • CERN - Geneve, Schweiz
 • DESY - Hamburg, Tyskland
 • ESS och MAX IV - Lund
Representanter från akademin, t ex Lunds Tekniska Högskola (LTH), kommer att finnas på plats.

Dagen kommer att innehålla:
 • Inledande korta föreläsningar om aktuell, ny teknik och om hur man bygger nätverk mellan forskningsanläggningar och leverantörer
 • Teknikworkshops runt olika teknikområden, aktuella för anläggningarna
 • Industrimässa – välkommen att ställa ut och presentera er kunskap och era erbjudanden
 • Möjlighet till personliga möten – vi organiserar speed-dating
Inbjudan och program kommer att skickas ut i slutet av juni

Dagen arrangeras av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society.

För mer information, kontakta:
Anna Hall, Industriell plattform, +46 (0)725–544865, anna.hall@iucsyd.se
Arne Jensen, BigScience.dk, +45 24 64 92 55, arnje@fysik.dtu.dk
 
MYCKET VÄLKOMMEN!

Ni kommer väl ihåg att vi har nya logotyper?

Projektet har fået nye logotyper, som skal bruges fremover. Det er vigtigt at de bliver brugt korrekt, så vores udgifter er støtteberettiget fra EU. Husk det endelig og spørg os, hvis I er i tvivl om noget.
 


Läs mer om nya logotyper
Den nya Interreg-logotypen

I den nya Interreg-logotypen är EU-flaggan större än tidigare.

Läs mer om Interreg-logotypen

  Den nya projektlogotypen

Den nya projektlogotypen ska fungera tillsammans med många andra logotyper.

Läs mer om den nya projektlogotypen