Ny kulturnämnd för åren 2019-2022

Region Skånes kulturnämnd för den nya mandatperioden leds av ett presidium som består av: ordförande Magnus Lunderquist (KD), från Staffanstorp, 1:e vice ordförande Cristina Glad (L) från Malmö och Stefan Pettersson (S) från Malmö. Kulturnämnden har sammanlagt 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 18 av de 22 förtroendevalda är nya i kulturnämnden.

Bildtext: Ordförande Magnus Lunderquist (KD). Foto: Kulturförvaltningen

Rivstart för ny kulturnämnd

Region Skånes kulturnämnd har tagit beslut om Verksamhetsplan och budget för 2019

Tillgänglighet till konst och kultur är fortsatt högt prioriterat, framför allt för barn och unga. Utvecklingsarbetet i samverkan med kommunerna lyfts fram. Under året ska en genomlysning och översyn av bidragsstrukturen och bidragsvillkoren göras.

Kulturnämnden måste dock göra besparingar för att anpassa budgeten till regionfullmäktiges beslut om ett regionbidrag på 302,7 miljoner kronor. Nämnden beslutade därför bland annat om att göra ett uppehåll för utlysningar av utvecklingsbidrag under år 2019.

- Vårt framgångsrika utvecklingsarbete i dialog  med en mångfald av aktörer fortsätter även om vi står inför en omställning som kräver tid för analys och reflektion. Vi har drygt 302 miljoner kronor i regionbidrag för 2019 för att bidra till utvecklingen i Skåne, säger Gitte Grönfeld Wille, förvaltningschef, Region Skånes kulturförvaltning.

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera