Välkommen till Region Skånes nyhetsbrev om biblioteksutveckling!

Välkommen till ett nytt år av biblioteksutveckling tillsammans med oss på Region Skåne! Vi inleder året med några fina nyheter från den skånska biblioteksvärlden. De handlar alla på något sätt om utmaningen med att göra biblioteksverksamhet tillgänglig för alla. Vi får bloggrapporter från Landskrona bibliotek och från KRUT i Malmö. Vi bjuder in till en konferens om nationella minoriteters rättigheter och en om Bokstart. Vi presenterar också vårens övriga kompetensutvecklingstillfällen. 
Det handlar exempelvis om bibliotek i socialt belastade områden, om digitalt referensarbete och om bemötande och tillgänglig kommunikation. Och den 14 mars kommer Stora utvecklingsdagen tillbaka. Anmälan öppnar inom några veckor. För länk till hela vår fullspäckade kalender, se längst ner i nyhetsbrevet. Sätt många kryss i kalendern så ses vi!

Plansch över aktiviteterna på KRUT.

Att gestalta ett jämställt rum

KRUT ger plats för unga

Malmö stadsbibliotek har i samarbete med White arkitekter, Tjejer i Förening och 18 unga Malmöbor skapat en mötesplats för unga vuxna mellan 16 och 30 år, KRUT
Vår studentmedarbetare Elise Jönsson har besökt KRUT och bloggar om sina intryck utifrån sitt perspektiv som student inom hållbar stadsutveckling.

Inspireras av KRUT!

Seminarium på Malmö stadsbibliotek den 28 februari

En chans att få en unik inblick i processen för KRUT på Malmö stadsbibliotek – en verksamhet för unga med fokus på jämställdhet och delaktighet.
På seminariet kommer du att få en djupare förståelse för de bakomliggande idéerna och strategierna och en helhetsbild över processen och dess aktörer. Du får också möjligheten att diskutera och själv få dela med dig av dina egna erfarenheter utifrån din profession.

Tillsammans! 

Konferens om nationella minoriteters rättigheter i Malmö den 10 april

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne bjuder in till en konferens om nationella minoriteters rättigheter, med särskilt fokus på barn och unga.
Välkommen till en dag som ger dig kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i din kommun!
Vi ser gärna att ni tar sällskap med representanter för olika förvaltningar inom kommunen, samt med företrädare för de nationella minoriteterna i er kommun!

Den kreativa verkstaden Biblioteksklubben, som här gör slime, kom till när Landskrona bibliotek deltog i SKL:s satsning Mer för fler 2017-2018.

Mer för fler och Stärkta bibliotek

– ett lyft för Landskrona bibliotek

"Vi förstod ganska snart vad barnen som hänger på stadsbiblioteket efter skoltid helst vill ha. Och det är inte i första hand fler datorer eller tv-spel. De vill bli sedda, känna sig trygga och bekräftade."
Susann Ek, bibliotekschef i Landskrona, gästbloggar om bibliotekets spännande utvecklingsarbete, som fick en rejäl skjuts tack vare Mer för fler och Stärkta bibliotek. Dialog med målgrupperna löper som en röd tråd genom arbetet.

Utmaningar och lösningar 

– en dag för bibliotek och mötesplatser som verkar i socialt belastade områden den 28 mars i Helsingborg

Välkommen till Idé A Drottninghög och en konferensdag med inspiration och nätverkande.
Utifrån goda exempel och erfarenheter från Helsingborg, Landskrona och Malmö kommer vi att diskutera bibliotekens utmaningar och ge inspiration till lösningar.
Dagen inleds med en föreläsning av Bjarne Stenquist. Bjarne är skribent och konsult med inriktning på hållbar samhällsutveckling och har bland annat bidragit till Nationella biblioteksstrategin med rapporten Kliv fram! Segregation, integration och bibliotek

Ska ni söka bidrag från Stärkta bibliotek?

Ta del av Kulturrådets webbinarium torsdag den 31 januari

Årets ansökningsomgång till den treåriga bibliotekssatsningen Stärkta bibliotek öppnar den 7 mars. Sista ansökningsdatum är den 4 april. Med anledning av detta anordnar Kulturrådet ett webbinarium om Stärkta bibliotek 2019 torsdagen den 31 januari klockan 10.00-11.00.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. 

Bokstart – en dag om läsning och barns språkutveckling

Konferens på Malmö Live den 7 mars

För dig som är intresserad av att veta mer om hur bibliotek och barnhälsovård kan samverka för att främja små barns språkutveckling. Under dagen kommer vi att ha fokus på föräldrarnas betydelsefulla roll. Dagen riktar sig till dig som arbetar på bibliotek, BVC och/eller familjecentral.

Kent-Ove Wåhlberg har ett otydligt tal. Han använder TeleTal som stöd när han ringer - ett av många exempel på hur kommunikation kan bli mer tillgänglig. Foto: Karin Forsell

Bemötande och tillgänglig kommunikation

Halvdagsutbildning på Helsingborgs bibliotek den 12 mars, kl. 9-12 eller kl.13-16

Välkommen till inspirationsföreläsning och workshop om tillgänglig kommunikation med Karin Forsell från Funka.se.
Du får lära dig vad du ska tänka på och hur du gör praktiskt för att kommunicera tillgängligt. Utbildningen ger också grundläggande insikter i vad man kan när man ”kan läsa” och vilka grupper som ofta står utanför det läsande samhället.
Dagen arrangeras av Helsingborgs bibliotek i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

”Bibblan svarar”-operatörer på utbildning i Landskrona, 2018

Digitalt referensarbete – utmaningar, möjligheter och handfasta tips.

Konferens i Hässleholm den 20 mars

Dagen innehåller föreläsningar om källkritik, urval och bemötande på den digitala plattformen – kunskaper som kommer att vara till nytta även i referensdisken.
Syftet med dagen är att ge grundförutsättningar för att jobba som digital bibliotekarie, att se hur vi kan använda våra kunskaper på en annan plattform.
Dagen arrangeras av Biblioteken i Malmö i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Fem frågor...

till Cecilia Brisander på Kulturrådet

Cecilia Brisander, nytillträdd handläggare för nationella minoriteters litteratur på Kulturrådet, ger råd till bibliotek på vår blogg.
"Utgå ifrån att det bor personer som identifierar sig som en nationell minoritet i alla kommuner även om de lokala förutsättningarna och möjligheterna skiljer sig åt. För att kunna arbeta med detta krävs kunskap, personer som har uppdrag att arbeta med detta och dialoger med minoritetsgrupperna, till exempel genom lokala föreningar."
 

Seminarium om medielandskapets förändring med Ewa Thorslund

Den 14 februari på Landskrona museum

Välkommen till ett seminarium om mediavanor och källkritik!
Ewa Thorslund är före detta chef på Statens medieråd. Hon arbetar nu bland annat med Arbetets museum i Norrköping och har varit med och tagit fram material till vandringsutställningen ”Det resande demokratilabbet” som är en utställning om propaganda. Seminariet tar upp medielandskapets förändring, källkritiska förhållningssätt och hur bland annat bibliotek kan arbeta praktiskt med temat.

Inga förändringar för utvecklingsbidrag till folkbibliotek 

Region Skåne står inför en ekonomisk omställning. Kulturnämnden gör uppehåll av utlysningar av utvecklingsbidrag för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut. 
Men för den regionala biblioteksverksamheten som är ett lagstadgat uppdrag och en statsbidragsmottagande verksamhet inom Kulturförvaltningen görs inga neddragningar eller andra förändringar under 2019. För denna del av Kulturförvaltningens verksamhet är det ”business as usual”. Vi arbetar vidare efter den beslutade regionala biblioteksplanen och kommer att under 2019 fortsatt kunna utlysa bidrag för kunskapsdelning, kompetensutveckling, biblioteksutveckling och experimentspår. 

Dela kunskap med oss!

Låt dina erfarenheter av utvecklingsarbete komma fler till del.

Sedan två år utlyser Region Skåne bidrag för kunskapsdelning inom biblioteksområdet.
Folkbibliotek som vill dela med sig av erfarenheter från ett utvecklingsarbete kan söka bidraget för att exempelvis spela in en instruktionsfilm eller anordna ett webbinarium. Man kan också skriva en artikel eller göra en metodhandbok.
Två exempel på resultat av bidraget från 2018 är debattartiklar i Biblioteksbladet, skrivna utifrån projekt på Eslövs och Hjärups bibliotek. Ett annat exempel är Malmö Stadsbibliotek som fick bidraget för tryckkostnader av metodhandboken från projektet KRUT. Möjligheterna är många!
Vi hoppas att fler bibliotek söker bidraget för kunskapsdelning under 2019. Ju mer vi sprider våra kunskaper och erfarenheter desto mer innovativ blir vår biblioteksregion!

JANUARI
23

Sätt kryss i kalendern!

Nedan hittar du aktuella möten, utbildningar och seminarier inom biblioteksutveckling som Region Skånes kulturförvaltning bjuder in till, ofta i samarbete med folkbiblioteken eller andra aktörer. 
Anmälan öppnar senast en månad innan evenemanget äger rum.
OBS! Håll utkik efter uppdateringar i kalendern på webben!

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera