NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 16 MAJ 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Samarbete i Sydsverige ska utveckla besöksnäringen
Region Blekinge har inlett ett samarbete med grannregionerna inom besöksnäringen. Målet är att tillsammans tidigt kunna möta nya trender och få tillgång till statistik som är jämförbar mellan regionerna.
Ensam är inte stark. Även om det finns en viss konkurrens mellan regionerna i Sverige om turisterna så är det samarbete som gäller för att stärka Blekinges besöksnäring, inte minst för att attrahera utländska besökare.
 
– Besökarna bryr sig inte om var våra gränser går, säger länsturismchef Leif Wictorén. Ett samarbete är naturligt för att få resurser att nå den internationella besökaren.
 
I samarbetsgruppen finns representanter för besöksnäringen i Blekinge, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. De arbetar gemensamt i stort sett varje dag via onlineverktyg där de delar erfarenheter, frågeställningar och resultat.
 
STATISTIK
Ett mål med samarbetet är att få fram gemensam statistik som är anpassad för besöksnäringen och som kan användas i jämförelser mellan regionerna i Sverige. Det material som tidigare har tagits fram innehåller flera brister, framför allt saknas siffror som visar hur besöksnäringen påverkar samhällsekonomin i stort.
Förutom gästnätter ska statistiken visa exempelvis hur besöksnäringen påverkar skatteintäkter eller hur verksamheter som normalt sett inte betraktar sig som en del av besöksnäring drar nytta av den, exempelvis livsmedelshandeln.

Rapporterna har börjat komma regelbundet men än så länge är det svårt att dra några större slutsatser (se bild). Som exempel på detta kan nämnas att Migrationsverkets boende på campingplatser kan ha kommit med i övernattningsstatistiken vilket därmed påverkar beräkningarna av antalet gästnätter.
TRENDSPANING
En annan viktig del i samarbetet är den gemensamma spaningen efter trender inom besöksnäringen. En sådan trend som förändrar både besökarens resmönster och besöksnäringens affärsmodeller är digitaliseringen. Fler och fler besökare sköter reseplanering och bokning via nätet. Webbplatser där andra besökare betygsätter platser, besöksmål och boende spelar en allt större roll. Även trender inom den så kallad delningsekonomin – där webbplatserna förmedlar exempelvis bed and breakfastboenden – får allt större betydelse. Big data är en annan trend som kan påverka besökarnas val av resmål. Big data innebär att stora mängder data samlas hos några få aktörer som på olika sätt kan användas för att påverka marknaden.
GÖR PLATS I DIN KALENDER
Digitalisering – ämnet för Blekingedagen 2016
Den snabba digitaliseringen av samhället är ämnet för Blekingedagen 2016 som i år genomförs i Karlskrona onsdagen den 2 november. Vi kommer att fokusera på vad Blekinge kan dra för nytta av digitaliseringens möjligheter men även beröra vilka andra konsekvenser digitaliseringen har.

Digitaliseringen av samhället påverkar ju inte bara oss som individ utan även hur vi i framtiden arbetar, hur tjänster och produkter produceras på kontor och i fabriker, hur våra barn lär sig i skolan och hur vi med hjälp av digitala tjänster kan effektivisera samhällsservice och hälso- och sjukvård.
NOVEMBER
2
BLEKINGEDAGEN 2016
Vi lovar att det som vanligt kommer att vara intressant och tankeväckande och ge dig nya insikter. Blekingedagen 2016 är också en möjlighet för dig som besökare att knyta nya utvecklande kontakter.
 
I början av juni öppnar vi för anmälningar och kommer då också att avslöja huvudspåren i programmet. Men, boka redan nu in onsdagen den 2 november i din kalender!
Besöksnäringen i fokus

Allt fler besökare väljer Sverige och Blekinge. Det visar både nationell och regional statistik. Besöksnäringen som växande näringsgren uppmärksammas också allt mer på olika håll, även på det nationella planet.  Till veckan som kommer har näringsminister Damberg bjudit in till dialogforum med besöksnäringen, branschaktörer med flera, för att dela visioner och utmaningar och hitta former för ett långsiktigt strategiskt arbete på nationellt plan.
 
I södra Sverige har vi etablerat ett samarbete för att bland annat förbättra statistik och analyser för att bättre kunna följa utvecklingen. På så sätt ges också möjlighet att dela erfarenheter och hittar former för strategiskt utvecklingsarbete.

Samarbete sker också över landsgränser, bland annat genom utvecklingsprojekt i södra Östersjöområdet. Nationellt liksom internationellt lyfts allt mer potentialen inom så kallad ”outdoor-turismen”. Skogsstyrelsens fick nyligen EU-medel beviljat (inom södra östersjöprogrammet) till ett större samarbetsprojekt ”Attractive Hardwoods” vilket är ett av flera exempel för att stärka detta utvecklingsområde. I detta projekt kommer särskilt ädellövskogar att lyftas fram som attraktiva besöksmål och för Blekinges del kopplas också Blekingeleden på.

Våra egna satsningar på trafik och ökad tillgänglighet är också en viktig del för besöksnäringen, inte minst i skärgården. Så håll utkik efter sommarens tidtabeller och njut av Blekinge.

Här hittar du information om skärgårdstrafiken i Blekinge.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.