NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 4 DECEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Hur ska flygkapaciteten klaras om Bromma läggs ner?
Flygkapaciteten i Stockholm - en framtidsfråga för Blekinge.
Just nu pågår en utredning som ska svara på hur behovet av flygkapaciteten i Stockholmsområdet ser ut i framtiden och om Bromma flygplats kan läggas ner. Bo Bylund, som arbetar med utredningen om Arlanda och Bromma flygplats framtid, besökte Blekinge i veckan och redogjorde för läget i utredningen inför politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare i Blekinge. Bylund fick även ta del av Blekinges behov av bra flygförbindelser med Stockholm.
 
Utredningen ska vara klar i oktober nästa år och ge svar på hur det långsiktiga behovet av flygkapacitet i Stockholmsregionen ser ut och hur Arlandas konkurrenskraft som storflygplats ska säkras. Utredningen ska också ta reda på om Arlanda kan ta över Brommas flygtrafik och om och hur Arlanda i så fall behöver utvecklas. Den ska också ge svar på om det är möjligt att stänga Bromma före år 2038 (då Swedavias arrendeavtal med Stockholm stad går ut) och om marken går att använda för stadsutveckling.
 
Utredningen har hittills dragit en preliminär slutsats kring Arlandas kapacitet.
 
– Det behövs en fjärde bana på Arlanda för att klara tillväxten i flygtrafiken, menar Bo Bylund. När den fjärde banan är byggd ryms även flygtrafiken från Bromma där.
 
Enligt Bo Bylund finns det flera viktiga frågor som måste få sina svar: vilka är argumenten för att behålla Bromma även om flygplatsen inte behövs ur kapacitetssynpunkt och väger dessa argument tyngre än nyttan av de bostäder som eventuellt kan byggas på området.
 
I den efterföljande diskussionen lyftes tillgänglighet och konkurrens som viktiga delar för Blekinge som måste finnas oavsett om Bromma finns kvar eller inte.
 
– Tillgänglighet och konkurrens är viktigt. Vi vill inte tillbaka till den tid då bara ett bolag trafikerade Ronneby flygplats, sammanfattar Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. Det måste vara enkelt och smidigt att ta flyget till Stockholm och därifrån in till city. Bromma flygplats vara eller inte vara är en nationell angelägenhet och tillgängligheten till Stockholm med flyg är nödvändig för Blekinges utveckling.
Titta på Bo Bylunds presentation
Kort om utredningen
Den nuvarande regeringen beslutade under förra året att utreda flygkapaciteten i Stockholm och om Bromma flygplats kan läggas ner. Detta efter ett önskemål från Stockholms stad som vill bygga bostäder på området. Anders Sundström, socialdemokratisk näringsminister 1996-98, har fått uppdrag att utreda frågan. Till hjälp har han Bo Bylund som bland annat varit generaldirektör för Banverket.
    Sundström ska – i det fall en avveckling av Bromma flygplats är möjlig – också presentera en finansieringslösning för en avveckling av Bromma och utbyggnaden av alternativ flygkapacitet, kostnaderna för sanering av marken eller andra miljörelaterade åtgärder som krävs om markanvändningen ändras samt ta fram en tidsplan för det fortsatta arbetet.
    Utredningen ska vara slutförd i oktober 2016.
Autoladdning – nyhet som underlättar resandet med Blekingetrafiken
Det ska vara enkelt att köpa biljett. Biljettköpet ska inte ta tid från bussföraren och därmed sinka bussen.
Det är strategin bakom Blekingetrafikens utveckling av nya biljettjänster. Den nya tjänsten autoladdning av resekort, som efter beslut i regionstyrelsen införs efter Lucia, är ett rejält kliv framåt i arbetet med att underlätta för resenärerna och samtidigt styra inköp till andra platser än ombord på bussen.

Autoladdning är en välkommen nyhet och innebär att en resenär kan registrera sitt resekort och via webshopen på www.blekingetrafiken.se och bestämma när kortet automatiskt ska laddas med nya pengar eller reseperiod. För kort med Reskassa gäller att resenären kan ställa in automatisk laddning med jämna hundringar mellan 100 och 500 kronor när saldot kommer under 100 eller 200 kronor. När det gäller Periodkort läggs en ny period på när den gamla är över.

Tjänsten är nyttig för alla som inte har ork, lust eller helt enkelt missar att hålla koll på hur mycket som finns på kortet och inte vill hamna stående i bussen med ett ogiltigt resekort. Den är också en hjälp till de föräldrar som har flera kort inom familjen som behöver vara laddade, exempelvis barnens.

Genom att registrera kortet får resenären också möjlighet att spärra kortet om det tappas bort och kan i och med detta även få ett nytt av Blekingetrafiken med samma saldo som vid förlusttillfället.
Med sikte på 2030

Långsiktighet när det gäller infrastrukturplanering är ett måste. I vår regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin, tar vi sikte på 2020. Målet är att Blekinge år 2020 ska ha ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Samtidigt inser vi att tidsspannet måste sträckas ut när det gäller planering och åtgärder för transporter och kommunikationer.

Detta visar sig när det gäller den pågående planeringen och förhandlingen av en höghastighetsbana för järnväg som tar sikte på 2035, men även den pågående flygplatsutredningen med kapacitetsberäkningar för 2038 som vi fick möjlighet att diskutera och lämna inspel till under onsdagen.

Så hur ser behoven av kommunikationer och infrastruktur ut 2035?  Vi måste fundera och prognostisera inte bara transportflöden utan även behov och utveckling utifrån förändringar i vår omvärld, förändringar av handelsflöden, arbetsmarknaden, framtida miljökrav, utveckling av digital kommunikation och teknik-utvecklingen inom fordon och transporter.

Om vi backar 20 år, till 1995, så känns det ganska nära men samtidigt inser vi att mycket har förändrats. Våra behov att röra oss både snabbare och inom större områden är uppenbara, globalisering av allt fler näringsgrenar liksom möjligheten och behoven att kommunicera genom digitala kanaler.

Framtida utmaningar, med fokus på transportflöden och gods, var även temat på Karlshamns hamn årliga seminarium som genomfördes under torsdagen. Volvo och Södra Cell är två stora aktörer inom transportområdet i Blekinge. Under seminariet gav de sin syn på trender och hur samhällsplanering och infrastruktur kan möta framtida marknader och transportflöden i Blekinge och runt Östersjön.

Så, att verka för regional utveckling innebär att ha ett ben i nutid och samtidigt ett öga in i framtiden.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.