NYHETSBREV FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN - DECEMBER 2019
LÄS BREVET I WEBBLÄSAREN

Visste du att: 

Gränsen mellan Sverige och Norge är 161,8 mil på land och fortsätter 8,2 mil ut i havet. 

Jul på grensen 

Inom projektet Gränsen som attraktion samarbetar turistorganisationerna och tar fram gemensam information om vad som händer i gränsregionen. Nu har vi sammanställt tips om bland annat julmarknader, julkonserter och julbord.

Passa på att ta del av de juliga upplevelserna vid gränsen och läs mer på knappen nedan.

Gränsregional turismkonferens

Den 24 oktober 2019 arrangerades den andra gränsregionala turismkonferensen inom projektet Gränsen som attraktion. Konferensen var en mötesplats för aktörer inom besöksnäringen från både Sverige och Norge. Dagen fokuserade på gränsregionalt samarbete och bjöd på inspirerande presentationer om besöksnäringsutveckling, nya möten och goda samtal.

Dokumentation och presentationerna från dagen nås via knapparna nedan.

Foto: Karin Björk

Partnerskapsforum - Marint Gränsforum Skagerrak

10 - 11 februari 2020, Partnerskapsforum Marint Gränsforum Skagerrak 
Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in till partnerskapsforum för projektet, för andra gången i ordningen. Projektet är i full gång med alla aktiviteter kopplade till marin näringslivsutveckling i vår gränsregion och vi gör en nulägesanalys samt utvärderar aktiviteter och processer.

Forumet är till för dig som på något sätt är involverad eller kopplad till Marint Gränsforum Skagerrak - företagare, myndighet, kommunal eller regional organisation.

För mer information och anmälan följ länken nedan. 

Välkomna!

Andra upplagan av gränsregionalt planforum

Torsdagen den 28 november genomfördes gränsregionalt planforum. Det är andra gången detta möte arrangeras, detta år inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak. På mötet som hölls i Strömstad samlades tjänstemän från regional och nationell nivå inom planering och kartförsörjning för att presentera pågående samverkansprojekt och arbeten med kunskapsunderlag. Återigen diskuterades hur vi kan arbeta för varaktiga strukturer inom gränsöverskridande samverkan, och vad som krävs för att Sverige och Norge ska samla sig kring Skagerrak och gränsregionen.

Håll utkik på vår hemsida för den kommande dokumentationen från gränsregionalt planforum!

Sustainable development assessment 

Marint gränsforum Skagerrak har genomfört sin första workshop kring FNs hållbarhetsmål genom att använda verktyget SDG Assessment tool. Verktyget är framtaget av Gothenburg Centre for Sustainable development som ingår i nätverket SDSN - The UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe. Utvärderingen fokuserade på delaktiviteten Marina hängande trädgårdar som är en stor del av projektet med flera infallsvinklar och intressenter involverade. Uppföljning på hållbarhetsmålen inom projektet planerar vi att genomföra inför projektets avslutande 2021.

Verktyget är gratis att använda och tillgängligt för alla. Klicka nedan för att komma till utvärderingsverktyget.

Grensesrådet är mötesplatsen för myndighetssamarbete

Förra veckan deltog Svinesundskommittén på Grenserådet, mötesplatsen för myndighetssamarbetet mellan Sverige och Norge. Flera inspirerande möten varvades med intressanta föredrag exempelvis: Den svensk-norska handelsdialogen, Demografisk sårbarhet – en utmaning för gränskommuner och Hur Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. 

Svinesundskommittén rapporterade om pågående arbete med gränshinder tillsammans med Grensetjänsten Norge-Sverige. Ambulanser över gränsen handlar om två gränshinder - kompetens- och bemanning samt trafikföreskrifter, och här pågår ett arbete via SKR (Sveriges kommuner och regioner). Köer vid tullstationerna mellan Sverige och Norge hämmar handeln - ett gränshinder som informerades om tillsammans med Tullverket, bland annat status på hur situationen ser ut idag och vad som görs för att förbättra den.

Grön tillväxt trä - rethinking wood! 

Det har varit en fullspäckad höst med många aktiviteter och deltagande i olika arrangemang.
Ett antal studiebesök har genomförts både i Sverige och Norge till förskolor, skolor, äldreboende, kontor och fabriker som producerar korslimmat trä (KL-trä). Flera seminarier har anordnats, läs mer om dessa nedan! Dessutom har projektet fått förlängt och fortsätter att arrangera studiebesök och seminiarier fram till mars 2020. 

WOOD FIRST, Vänersborgs kommun 11 september och 5 november
Vänersborgs kommun är nationell pilotkommun för Trästad Sveriges workshopstöd för att ta fram en strategi för träbyggande. Politiker och tjänstemän deltog. "Det är viktigt att kommunerna drar sitt strå till stacken för hållbart byggande", menade fastighetschef Carl-Gustav Bergenholtz.
 
Träbyggare möts, Vänersborg 6 november
Minimässan i våras följdes upp med ett möte mellan sju leverantörer av olika byggsystem och byggföretag, arkitekter, konsulter m fl. Dagens innehåll var intressanta föredrag om trä som råvara är framtiden, byggföretagens erfarenhet och framgångsrika exempel när man bygger i trä, kommande kommunala byggprojekt samt mingel och mässa.

Affärer i Norge, Ed 12 november
Seminariet riktade sig till byggbranschen, skog- och träindustrier. Våra experter utvecklade case, delade med sig av sin kunskap och visade exempel vad du ska tänka på när du skickar byggmaterial, arbetsmaskiner, arbetsverktyg eller personal till Norge. Det presenterades också en nyhet kring vilka lösningar som finns för effektiv gränspassage av trävirke. Eftermiddagen avrundades med information hur du förbereder dig inför Brexit. 

Moderne bygging med tre, Halden 4 december 
The Bioeconomy Region och rethinking wood! i samarbete med Smart Innovation Norway arrangareade ett kompetensforum för byggbranschen. Syftet med dagen var att öka kunskapen om modern byggnation i trä. 

Position Väst inbjuden till Wien

Det norsk-svenska samarbetet Grön Tillväxt Trä / rethinking wood! var via Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor Position Väst inbjuden till Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien.
 
På mötet blev det internationell premiär för den korta filmen Rethinking wood som tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer på båda sidor svensk-norska gränsen i Fyrbodal/Östfold-regionen. Filmens syfte är att synliggöra den kompetens inom industriell produktion och användning av trä som finns i gränsregionen.
 
Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst och Lars Atterfors, expert på träbyggnation,
presenterade vår gränsregion som ett område med tillgång på råvara, stor kunskap inom träförädling och design samt lång erfarenhet av industriell tillverkning. De träffade framför allt arkitekter och byggherrar och berättade bland annat om fokusering på digitala flöden och jobb med integrerade lösningar inom KL-Trä. 

 

Nordregio Forum 2019 i Reykjavik

Den 28 och 29 november hölls årets Nordregio Forum i Reykjavik. Temat för konferensen var ”Skills for resilient regions”. Under konferensen presenterades även det arbete som har genomförts inom Temagrupp 2 kopplat till genomförandet av det ”Nordiska Samarbetsprogrammet för regional tillväxt - innovativa och resilienta regioner”. Svinesundskommittén som gränskommitté är en del av detta arbete.

Det var många intressanta föredrag men de som låg närmast Svinesundskommitténs verksamhet var Thor Sigfussons föredrag om ”Iceland Ocean Cluster”. Rubriken var – "Creating more value in the marine industries”. På Island finns numera ett stort intresse bland unga för de marina näringarna, och man arbetar bland annat med ”start ups”.

Ett annat föredraget som väckte stort intresse hölls av turistchefen på Färöarna Gudrid Højgaard som talade om hur man arbetar med att utveckla en hållbar turism på Färöarna. 
”Is it possible to gain all advantages of an expanding income from tourism sector with resource efficency and a preserved natural environment?”. De har bland annat utvecklat volontärturism. Deras tankar och arbete stämmer väl överens med arbetet som genomförs inom ”Gränsen som attraktion.

Vi har mycket att lära, utbyta erfarenheter kring samt samtala om med våra nordiska grannar

Ordfører har ordet

Kjære alle sammen

Nok et innholdsrik år går mot slutten. For Svinesundskommittén har det vært et godt og innholdsrikt år; vi har arrangert en rekke konferanser og temadager på tvers av både prosjekter og grensen med stor deltagelse fra svensk og norsk side. 

Vi finner stadig nye måter å få mer fokus på og oppmerksomhet rundt vårt grenseområde. Spesielt kommunene og fylket/regionen på hver side av grensen har et ansvar for å få til et slikt fokus. For å samle alle parter til et samarbeid rundt dette, fungerer gjerne Svinesundskommittén som et nav.

Europa blir mindre og det stiller større krav til Viken fylkeskommune som blir en realitet 1. januar 2020. Østfold er porten til både Norge, Sverige og til den store verden, derfor er kunnskap om grenseregionen viktig.

Et av årets høydepunkter var da Svinesundskommittén var medarrangør når H.M. Kongen av Sverige besøkte
Strömstad og feiret Foreningen Nordens 100 årsjubileum.

Med dette ønsker jeg alle en god jul og et riktig godt nytt år.

Linda Marie Engsmyr

JAN
29

Grönt studiebesök i Ed 
Följ med på besök hos SJB Bygg som arbetar med prefabricerade byggelement och Fågelvägens förskola byggd i trä. 

JAN
31

Studietur till Norwegian Shores
Ostronnätverket bjuds in till studiebesök hos Norwegian Shores AS och deras nya mottagnings- och rensningsanläggning.
 

FEB
11

Partnerskapsforum
Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in projektpartners till möte för att presentera arbetet och samla in feed back. 

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på mandat av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.  Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

SVINESUNDSKOMMITTÉN | SE-452 80 | STRÖMSTAD, SVERIGE info@svinesundskommitten.com | Tel +46 706 48 60 79 | www.svinesundskommitten.com